IM TANFOLYAMOK – MRSZE

A mese úgy szembesítés és felismerés, hogy egyben erőforrás és javaslat is.

Az Intermodális Mesepszichológia (IM) a népmese pszichológiai előnyeit alkalmazó élménygazdag módszer, amely az önálló szakmai munkában széles körűen használható.

Az IM szimbólumterápiás és rendszerszemléletben a népmese befogadásának élményét a spontán lélektani hatásoktól tudatosan vezeti a célzott pszichológiai munkák felé.
Az IM módszere: szimbólumterápia, narratív pszichológia, kulturális anyag pszichológia alkalmazása rendszerszemléletben, és intermodalitás.  (részletesebben)
A tanfolyam moduljai:
 1. Lélekrendező mesemunka – mesemotívumok komplex alkalmazásának módszertana, 30 óra

 2. Intermodális mesepszichológia – népmesék pszichológiai szerepe, elmélet és módszertan 30 óra

 3. Intermodális mesepszichológia a gyakorlatban – szupervízió, 40 óra

A tanfolyam bemeneti feltételei:
 • Bevezetés a mesepszichológiába képzés (akkreditáció: 288/10/2020)

 • humán végzettség: főiskola vagy egyetem
 • belső képekkel való munkát tartalmazó képzettség igazolása (szimbólumterápiás-, jungiánus-, hipnoterápiás-, művészetterápiás módszerspecifikus képzettség, AT, DIR, KIP.)

A képzést 7-10 órás képzési napokkal, 7-12 fős csoportokban szervezzük, főként szombat – vasárnap. A képzés aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván. A módszertani szakaszok végén dolgozatok, szupervíziós szakasz lezárásaként esettanulmány és vizsga szerepel.

Tanfolyam felépítése:

Az IM tanfolyama több pszichológiai irányzatra épülő gyakorlatorientált módszertant ismertet, amellyel a népmeséket különböző mélységű és összetettségű lélektani munkára alkalmazhatjuk.

 • A filológia és folklorisztikai alapismereteket pszichológiai modellekbe integrálva a résztvevő jártasságot szerez, hogy a mesét érintő interdiszciplináris terében lélektani céllal tájékozódjon.
 • A tanfolyam mese-szövegek keresését, választását, értelmezését és sokrétű alkalmazását tanítja, valamint a mese feldolgozásának a dinamikáját ismerteti több lélektani megközelítésből.
 • A népmese szimbolikus tartalmának elérése és feldolgozása a szimbólumterápia alapvetései szerint történik, kitekintő és körbetekintő kérdésekkel, és szimbólumelemzés módszerének lépéseivel, értelmezési kulcsok, „forráskódok” és kollektív tartalmak egyéni felhasználásával.

A résztvevők meseelemek, majd egész mesék elemzésével, valamint a sajátélményük módszertani áttekintésével közelítik meg az IM módszertanát, egyéni és kiscsoportos formában. A tanfolyam egyes szakaszai vizsgadolgozattal végződnek.

Az Intermodális Meseterápia tanfolyama a MRSZE specializációjaként az Egyesület képzési rendje szerint igazolással zárul, külön képzettséget nem ad, az alapdiploma és módszerspecifikációs képzettségekre épülve alkalmazható bármely segítő szakmában.

Tervezett időpontok, helyszín: Budapest, Szentkirályi utca

 1. Lélekrendező mesemunka:
  11.07. – 08., 11.21.-22.
 2. Intermodális elmélet-módszertan:
  2021.01. 23. – 24., 01.30.-31. , 02.20.-21. 02.27.-28.
  (kettő! időpontot választunk ki 2020. novemberében)
 3. Intermodális Mesepszichológia szupervíziós modult a résztvevőkkel egyeztetve ütemezzük, 2021 tavasz vége, nyárelő.

A képzést 7-10 órás képzési napokkal, 7-15 fős csoportokban szervezzük, szombat – vasárnapot érintő napokon. A képzés aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván.

Regisztrációs felület:

https://docs.google.com/forms/d/1fncrBPGOxTYunWN836kjpgRFrrZ5FNrbfbWpcpzi_Vk/edit

A regisztráció megerősítését követően a csoportban való részvétel a befizetések sorrendjében történik. Kérem, figyelje a határidőket.

Részvételi díj:
I. – II. modul 63.000 Ft / 30 óra, 2100 Ft / óra
II. modul 84.000 Ft / 40 óra, 2100 Ft/óra

amely tartalmazza a képzés során biztosított nyomtatott jegyzetet, szakmai anyagokat, felhasznált művészeti eszközöket. A részvételi díj fizethető egy részben, vagy előleg utalásával (20.000 Ft.), legkésőbb a tanfolyam kezdése előtti 15. napig. Fennmaradó rész fizetendő legkésőbb a tanfolyam első napján készpénzben vagy utalással.

Bankszámlaszám: (ESTE) 11600006 – 0000 0000 – 01747012 (közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, tanfolyami szakasz címét és kezdő dátumát)

A tanfolyam magában foglalja az előadásokhoz, gyakorlatokhoz szükséges anyagot, jegyzetet, az otthoni feladatokhoz szükséges segítséget, és a vizsga biztosítását. A képző biztosítja a teljes kívánt irodalomhoz való hozzáférést, továbbá szükség esetén egy egyéni konzultációt. A feladatok értékelése a szempontoknak megfelelően történik, a résztvevők együttműködésével.

Az előleg utalásának elfogadása a szervező részéről előszerződésnek minősül, a részvétel elmaradása esetén sem kerül visszafizetésre. A tanfolyam esetleges módosulása, halasztása esetén (vis major, egészségügyi rendelkezések) az összeg hiánytalanul visszakérhető. A tanfolyam sikertelen teljesítése, mulasztás, kimaradás esetén részvételi díj megtérítésre nem kerül, és egy alkalommal egy naptári éven belül van lehetőség a tanfolyam befejezésére, pótlásra (az induló képzéseknek megfelelően).

A tanfolyam szervezésében az egészségügyi rendelkezéseknek megfelelő szükséges változtatások történhetnek, a jelentkezők értesítésével (egyes szakaszok online felületre kerülhetnek, ami az időpontokban is változást indokolhat).

Intermodális mesepszichológia képzési felelőse Stiblár Erika, a módszer kidolgozója.