Bevezetés a mesepszichológiába – KÉPZÉS

a mese-alkalmazás alapjai

az Intermodális Mesepszichológia módszertani tanfolyamának első szakasza.

30 órás, Oktatási Hivatal által akkreditált képzés
Alapítási engedélyszám: 288/10/2020,
Nyilvántartási szám: A/9811/2020, érvényes: 2025.06.01.-ig

Képzés alapítója és vezetője:

Stiblár Erika tanácsadó szakpszichológus

autogén tréning és szimbólumterápiás gyakorlatvezető,
az Intermodális mesepszichológia módszer kidolgozója.

BETELTEK az őszi időpontok. Elő-jelentkezéssel jelezhetik a részvételi szándékot a 2021-es első időpontjára az alábbi regisztrációs felületen. Köszönjük az érdeklődést.

Időpontok 2020 ősz:
Budapest 09.12. – 10.04.  (4 nap)
Szekszárd 08.25.-27. (3 nap)

Szükséges iskolai végzettség az akkreditált képzés elvégzéséhez: főiskola, egyetem.
Képzési alkalmakon való részvétel akkreditációs kereteken kívül is lehetséges, amely ebben az esetben igazolással zárul.

Tanúsítvánnyal zárul a képzés, amely arra jogosít, hogy a résztvevők alapvégzettségüknek megfelelően, a saját szakmaterületükön belül, esetleg más módszerspecifikus képzettségekkel együtt használják a tanultakat.

Ajánlott szakmák: tanító, tanár, szociál-, fejlesztő- és gyógypedagógus, óvodapedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő, könyvtáros tanár és tanító, pszichológus, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezető, osztályfőnök, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, szabadidő szervező, intézményvezető helyettes.

Más ajánlott szakmák (amelyekre akkreditációs pont nem számolható el): klinikai területen dolgozó pszichológus, piszichoterapeuta, mentálhigiénés szakember, orvos, szociális munkás, művelődésszervező, kommunikációs szakember, addiktológiai konzultáns, bölcsész, andragógus, szociológus, valamint más szakember, aki közvetlenül a pedagógusok munkáját segíti

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy alapokat nyújtson a népmesék spontán személyiségfejlesztő hatásainak érvényesítéséhez, az Intermodális Mesepszichológia személetében. Újszerű eszközökkel segítse, hogy a hallgató a népmesét csoportos vagy egyéni tevékenység folyamatába illesztve a személyes lelki munka segítőjévé tegye, különböző pedagógiai és pszichológiai környezetben. Ismereteket adjon a meseanyagban való tájékozódáshoz, és tudatosabbá tegye a célzott meseválasztást. Módszertani alapelveket és gyakorlati eszközöket ismertessen annak érdekében, hogy a leghatékonyabban érvényesülni tudjon a mese spontán mentálhigiénés hatása. Alapvető ismereteket adjon az alkalmazott népmese elméleti hátteréről, hogy a résztvevők célzottan tájékozódjanak a jelenleg elérhető interdiszciplináris mesekultúrában. Cél, hogy pedagógiai környezetbe integrálja a szükséges néprajzi, filológiai, narratív pszichológiai és szimbólumterápiás alapfogalmakat, és gyakorlati felhasználásukat bemutassa. Koherens pszichológiai szemléletet és módszertani szempontokat ismertessen, amellyel a hallgató mentálhigiénés célokat kitűzve tudja a kompetencia körének megfelelően alkalmazni a magyar népmeséket.

A program tartalma:

Napjainkban közkedvelt a népmese alkalmazása, szakmai célzatú foglalkozásokon viszont szükséges egy a koherens személet szerint tudatosan választani az eszközök széles lehetőségéből. A képzés a népmesék fejlesztési és mentálhigiénés hatásainak a kifejtéséhez gyakorlatcentrikus elméleti és módszertani alapokat ad, a történetek alkalmazását, önismereti és művészetterápiás feldolgozási eszközöket összehangolja a néprajz alapvetéseivel. Szempontokat tartalmaz különböző kompetenciáknak megfelelő célok meghatározásához, mesék kiválasztásához és alkalmazásához. Képzés szakaszai:

 1. Meseműhely – sajátélményben a résztvevők megtapasztalják a mesemunka lépéseit, saját alkotások, önismereti feladatok által a népmesék komplex lélektani hatását. Alkalmaznak érzelemtérképet, egyéni kitekintéseket, majd a szakasz végén egyéni reflexióban összefoglalják a tapasztalatukat.
 2. Lélekvezető meséinkben a mesepszichológia interdiszciplináris hátterére fókuszálunk: folklorisztikai meseelméletet alapjai, filológiai munkák, kulturális és pedagógiai alkalmazások jelenlegi formái. Gyakorlatban ismertetjük a mesemorfológiai alapismereteket és a meseválasztás előkészítését.
 3. A népmese spontán hatásaiban a pszichológiai alapokat tekinti át a képzés: mese spontán hatásmechanizmusa, a pszichológiai hatások alapfeltételei, mesék alkalmazásának területei és céljai, szempontok a mesefoglalkozások szervezéséhez a kompetencia körök megtartása mellett. Egy ajánlott irodalmat a hallgatók egyénileg bemutatnak, és a képzés végére rövid foglalkozási tervezetet készítenek egy meséhez.

Tematika:

 1. A mese az Én mesém is – Én a mesében
 2. A mese életbe léptetése
 3. Érzelem térkép és egyéni fókusz a mesemunkámban
 4. Kitekintések és tanulságok a mesében
 5. A mesekultúra változása és hatása a jelenre
 6. Népmesék gyűjtése és megjelenése
 7. Mesék változása és a meseváltozatok
 8. Meseszerkezet és kutatás, mesemorfológia
 9. Mese alkalmazásának területei, formái, céljai
 10. Lélektani mese-alkalmazás alapvetései, elemei
 11. Mesepszichológia lehetséges céljai és formái
 12. Tartalomhű meseolvasás és a mesemondás viszonya
 13. A mese befogadásának alapvető feltételei

A sajátélmény egyéni és kiscsoportos formában történik. Az elméleti előadások interaktívak, a gyakorlatok kiscsoportos és egyéni formában, az oktató segítségével kivitelezhetők, elméleti jegyzet a rendelkezésre áll. Módszertani elemek bemutatásával és megbeszélésével lehetőség van az egyéni ritmusú és fókuszú elsajátításra. A tanúsítvány kiadásának feltétele az órákon való aktív jelenlét (min. 90%), a reflexió, referálás és a záró dolgozat megfelelő elkészítése és rövid bemutatása a képzés végén.

Az előírt tartalmi követelmények:

A képzés végére a résztvevők:

 • ismerjék a népmesék spontán pszichológiai hatásait, a mese alkalmazásának lehetséges formáit, és azok módszertani jellemzőit
 • el tudják helyezni a mesefoglalkozások formáit a saját kompetencia körükben
 • képesek legyenek használni a népmesét a pszichológiai spontán hatásokat támogatva egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon
 • módszertani eszközök alapjaival rendelkezzenek a mese alkalmazásához, amelyeket a későbbiekben bővíteni tudnak a tevékenységi körükhöz illesztve.
 • ismerjék a hiteles szakmai forrásokat, és tudjanak differenciáltan mesét keresni különböző foglalkozásokhoz, és fejlesztési célokhoz
 • képesek legyenek tájékozódni a mese folklorisztikai és filológiai kultúrájában, és rálássanak a különböző diszciplínák jelentőségére a népmese alkalmazásában
 • ismerjék a népmesére vonatkozó (folklorisztikai, filológiai, pszichológiai) alapfogalmakat és képesek legyenek használni azokat

Tanúsítvány: sikeres teljesítést követően tanúsítványt kapnak a résztvevők, amely feljogosítja őket arra, hogy szakmai területükön belül a munkájuk során alkalmazzák a képzésen tanultakat. A képzés folytatható a 2. és 3. szakasszal (30 + 70 óra), amely a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület belső specializációs tanfolyamaként igazolással zárul.

Tanúsítvány kiadásához három teljesítés szükséges a következő határidőkkel:

 1. Reflexió a sajátélmény mesemunkájáról (min.1500 karakter) – a képzés 10. órája
 2. Elméleti rész egyéni gyakorlata, és egy irodalom referálása – a képzés 25. órája
 3. Egy mese alkalmazási tervezete (2000-3000 karakter). – a képzés végére (30. óra) vagy legkésőbb a képzést követő 30. nap.

Az értékelés szempontjai:

– a reflexióban a mese egyéni fókuszai, és az általános mondanivalójának egyéni értelmezése megjelenik

– egyéni gyakorlatban a mesemorfológia alapvető fogalmait megfelelően alkalmazza, a referálás segíti a többi résztvevőnek a választott irodalom tartalmának átlátását

– az alkalmazási tervben az alapismeretek használata megfelelő, a hallgató a célokat és a foglalkozás kereteit a saját kompetencia határaihoz igazította, megjelenik a meseválasztás indoklása, a mese forrása, az alkalmazás lépései (mesei élményhez segítést, egyéni fókuszok keresésének segítése, élményfeldolgozás), az alkalmazás módja a népmese spontán pszichológiai lehetőségeit támogatja.

Képzési keretek: 5-13 fővel indulnak a csoportok

Budapest, 4 nap: 2020.09.13., 09.20., 10.03. – 04. (8.30 – 17.30)

2020.09.12. és 09.18. időpontok a budapesti helyszín meseműhelyének alternatív lehetőségei (lsd regisztrációs felület)

Szekszárd, 3 nap: 2020.08.25. – 27. (8.30-tól 19 / 17.ig)

Adatszolgáltatás és regisztrációs felület kitöltésének határideje a képzés előtt 23. nap (akkreditációs adatkezelés miatt).

Regisztrációs felület: jelentkezési lap kitöltése ITT.

A regisztráció megerősítését követően a csoportban való részvétel a befizetések sorrendjében történik. Kérem, figyelje a határidőket.

Részvételi díj: 63.000 Ft

amely tartalmazza a képzés során biztosított nyomtatott jegyzetet, szakmai anyagokat, felhasznált művészeti eszközöket, valamint a vizsga díját.
A képzési díj fizethető egy részben, vagy előleg utalásával – 20.000 Ft., legkésőbb a képzés előtt 23 napig. Fennmaradó rész fizetendő legkésőbb az első képzési napon készpénzben vagy utalással.

Bankszámlaszám: (ESTE) 11600006 – 0000 0000 – 01747012
(közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, képzés címét és kezdő dátumát)

A képzési díj magában foglalja az előadásokhoz, gyakorlatokhoz szükséges anyagok, nyomtatott jegyzet, az otthoni feladatokhoz szükséges segítség, és a vizsga biztosítását. A képző biztosítja a teljes kívánt irodalomhoz való hozzáférést, továbbá szükség esetén egy alkalommal egyéni konzultációt. A feladatok értékelése a szempontoknak megfelelően történik, a résztvevők együttműködésével.

Az előleg utalásának elfogadása a szervező részéről előszerződésnek minősül, a részvétel elmaradása esetén sem kerül visszafizetésre. A képzés esetleges módosulása, halasztása esetén (vis major, egészségügyi rendelkezések) a befizetett összeg hiánytalanul visszakérhető. A képzés sikertelen teljesítése, mulasztás, kimaradás esetén részvételi díj megtérítésre nem kerül, és egy alkalommal egy naptári éven belül van lehetőség a képzés befejezésére, pótlásra (az induló képzéseknek megfelelően).

A képzés szervezésében az egészségügyi rendelkezéseknek megfelelő szükséges változtatások történhetnek, a jelentkezők értesítésével (egyes szakaszok online felületre kerülhetnek, ami az időpontokban is változást indokolhat)