DIÁKRELAXÁCIÓ

Egészségmegőrzés és személyiségfejlesztés az iskolában

Tanulók számára a személyre szabott oktatást erősíti ez a pedagógusoknak akkreditált képzés.

A jelenlegi oktatási program (NAT) is kiemeli azokat az örök érvényű értékeket, amelyek a tanulók egészségre neveléséhez, személyiségfejlődésük támogatásához szükségesek. Elvileg lehetősége, tananyag kerete is van a pedagógusnak, tanulónak.

Ahhoz, hogy ezt a komplex, gyakran nehezen megfogható célt szolgáljuk, a tanmenetet konkrét tartalommal töltsük meg, hatékony eszközök tudatos használatára van szükségünk. DIÁKRELAXÁCIÓ programban a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület kidolgozta a relaxációs formák alkalmazásának programját óvodától középiskolásig. A relaxációs és szimbólumterápiás szemlélet és módszertani rendszer lehetővé teszi a kéznél levő eszközök tudatosabb használatát és új technikák beillesztését. Továbbá megcélozza az élmények megélését, feldolgozását, ami a tapasztalatok hasznosításának záloga.

Az iskola célja általánosan a szellemi-érzelmi fogékonyságnak, erkölcsi érzéknek, a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése. A NAT hangsúlyozza a cselekvő elkötelezettséget, és a szellemi, érzelmi, testi képességek fejlesztését, amelyek a harmonikus személyiség kibontakozásához szükségesek. Ezeknek a céloknak a szolgálatába állíthatjuk a test-lélek egységére épülő relaxációs módszereket és az élményfeldolgozást hangsúlyozó szimbólumterápiás komplex szemléletet. Az érzelmi jelenléttel és testi tudatossággal aktívan dolgozó, életkori sajátosságokhoz igazodó programban, rendszeres relaxációs gyakorlatokkal

 • csökkenthető a feszültség, a stressz,
 • nő az önfegyelem és önirányítási képesség, erőszakmentes megoldások lehetősége
 • növelhető a koncentráció, kreativitás, képzelőerő hatékony alkalmazása
 • javul a figyelmi és tanulási teljesítmény,
 • nő a befogadó képesség, intellektuális érdeklődés,
 • személyessé válik tananyaghoz való viszony, növelhető a tanulási motiváció
 • rendeződik a saját testhez való viszony, a mozgás- és egészségtudatosság erősödik
 • aktivitás és önirányítás által nő a felelősség, önállóság

Összességében az aktív gyakorlatok, a személyes tapasztalatok feldolgozása és én-hatékonyság megélése által megszerzett személyes tudás segíti az érzelmek felismerését és árnyaltabbá teszi kifejezésüket, az önismeret pontosabbá válik, az önszabályozó mechanizmusok hatékonyabban működhetnek.

Olyan, mással nem helyettesíthető eszközt adunk a tanárok és diákok kezébe, ami hatékony a mindennapokban, egészségmegőrző, személyiségfejlesztő.

Az oktatási folyamatba beilleszthető DIR:

heti 5 testnevelési óra keretében:

 • program-szerűen heti 1-2 alkalommal egy-egy órarészlet 15-25 perc
 • általánosan minden órán 1-2 technika vagy rövid gyakorlat,
 • más gyakorlatoknak DIR szemléletében való felhasználása (légzés, bemelegítés, lazítások)

bármilyen órakeretben, tantárgytól függetlenül

 • ráhangoló, lazító gyakorlatok a DIR tudatosságával, sajátos relax-technikák
 • képi és kitekintő munka, élményfeldolgozás, tantárgyszimbolika gyakorlatai

A képzés formája:
Akkreditált továbbképzés pedagógusoknak, 60 óra, 2×30 órás szakaszban, 60 kreditpont.
1. DIÁKRELAX 1. Autogén tréning (relaxáció) – sajátélményű szakasz, hetente 2 óra.
Elméleti bevezető után sajátélményű, aktív – interaktív, elkötelezett részvételt igénylő tanulás. A stresszoldó módszereket fokozatosan, otthoni gyakorlással kiegészítve tanulják a résztvevők, kitekintésekkel mélyítik tapasztalati tudásukat.
2. DIÁKRELAX 2. Intenzív felkészítő tanfolyam a relaxációs módszerek iskolai bevezetéséhez – kétheti blokkosított formában. Szakirodalmi és módszertani anyagok megismerésével, szupervíziós követéssel ültetik a gyakorlatba az elméleti ismereteket.

A jelentkezés feltétele: pedagógus diploma (sajátélmény céljából más diplomával is részt lehet venni a DIR 1-en). A képzésekre külön-külön is lehet jelentkezni.

A továbbképzés kimenetele:
Diákrelaxációs gyakorlatvezető pedagógus címről szóló tanúsítvány.

A képzés célja:
Diákrelax 1
célja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak főként az AT technikájának elsajátításával az oktató-nevelő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzésében, képessé tegyen az önismeret és önreflexió fejlesztésével a kiégés felismerésére és kezelésére. A relaxációs technikák tudatos alkalmazása hozzájárul a stressztűrő-képesség fokozásához és ezáltal az oktató-nevelő munka minőségének javulásához, a pedagóguspálya lelki terheinek csökkentéséhez. A szakasz végén zárásként a résztvevőktől visszatekintő élményfeldolgozást kérünk a saját élményanyagukból, egy megadott szempontrendszer szerint.
Diákrelax 2: Az elméleti szakaszban ismertetjük a relaxációs folyamatok szakmai hátterét, a pedagógiai alkalmazás kereteit, preventív céljait. Gyakorlati szakasz magában foglalja az életkori sajátosságokhoz illesztett, gazdag relaxációs anyag elsajátítását, az iskolai keretek között alkalmazható technikák áttekintését.  Ezek a gyakorlatok célzottan a tanulók kulcskompetenciáinak megerősítésére, stressz-kezelésük javítására, tanuláshoz való viszonyának és tanulási képességüknek javítása szolgálnak.  A tanfolyam végén írásbeli dolgozat és szóbeli vizsga szükséges egy tanmenet-szakasz összeállításáról, a tanfolyam során szerzett személyes tapasztalat és a megismert módszertani szemlélet alapján.

A teljesítés, tanúsítvány feltételei: 90%-osszemélyes részvétel, otthoni gyakorlatok, beszámolók elkészítése, záródolgozat, valamint szóbeli vizsga teljesítése (Diákrelax 2.-nél).

 

Tanfolyam díja: 2100 Ft /óra
Diákrelax 1. 30 óra:  Alapítási eng.sz.: 23/137/2015 Kredit: 30 pont

Diákrelax 2. 30 óra: Alapítási eng.sz.: 82/222/2012 Kredit: 30 pont

 

További információk és ismertető kisfilm a http://relaxacio.hu/diakrelax.html honlapon.
A film évfolyamonkénti sajátosságok módszertani ismertetője, valamint a relaxáció hasznosságát bemutató, tanulásának/tanításának megkezdését segítő anyagnak készül.

Képzéseink országszerte elérhetőek. Az induló tanfolyamokról az egyesület honlapjáról is tájékozódhat. Megfelelő számú jelentkező esetén helyszíni csoportokat indítunk.