HANGPANCSI: gyermekrelax – hangokkal

Vezetett relaxációs technikák a hangterápia eszközeivel kicsiknek – pedagógiai környezetben: bevezetés a hangok, rezgések és az önismeret világába

A HANGPANCSI módszerében jellemzően
4-12 éves korosztály számára ötvöztük a
zsigerekig ható hangokat, a
ritmus rendező hatását, valamint a
relaxációs- és képalkotó technikák tudatos használatát.
 

A HANGPANCSI során egy optimális feszültségszint mellett önismereti élmények és kreatív megnyilatkozás segítése történik, az érzelmi és szociális intelligencia fejlesztése mellett.

A hangterápiás ingerek az élményanyagunk nehezen hozzáférhető és megfogalmazható részéhez érnek el. Legkorábbi életkortól, azaz magzati kortól reagálunk a hangokra, ezért a hangokkal pre-verbális szintű élményeket természetes módon tudunk befolyásolni. Az élményekhez kötődő képi, asszociatív megjelenítés is spontán folyamat, de erre tudatosan építve a személyes élményszint mélyíthető, majd a feldolgozás segíthető a relaxációs-képalkotó technikákkal.

A gyakorlat azt igazolja, hogy a harmonikus fejlődésért aktívan tehet szülő és szakember, együttműködésük pedig garantálja az eredményes munkát. A feszültségkezelés kikerülhetetlen fejlődési téma, kicsiknek való célzott gyakorlatok pedig egyszerre nyújtanak élményt és tudást. Gyakran a felnőtt is tanul a gyerek szemével nézve, ezért a tudatosan vezetett stresszkezelő feladatok egyszerre hatnak a résztvevőkre és vezetőkre.

A mentálhigiénés nevelés és általános fejlesztés gyerekkorban mindenre kiterjedő feladat. Ekkor a rendezett fejlődés támogatása és nehézségek kialakulásának a megelőzése az elsődleges cél.

Ezért hatékony eszközökkel törekszünk azt a rendeződést segíteni, ami a kisgyerekkor feladatainak teljesítését és a felmerülő nehézségekkel való megküzdést megkönnyíti.

A hangpancsis foglalkozásokkal fejleszthető:

 • a figyelemirányítási képesség
 • nő a koncentrálási képesség külső ingerekre
 • a befele figyelés, ami által erősödik az
 • ön-észlelés, testkép, és
 • egymásra figyelés is; fejlesztjük továbbá a
 • kreativitást és
 • együttműködést
 • relaxációs készséget és képességet, stresszkezelési eszközöket életkornak megfelelő pedagógiai környezetben
 • folyamatában segíti az élmények integrálását is, annak érdekében, hogy azok az önismeret szerves részévé válhassanak.

 

A Hangpancsi módszertani képzésen  a résztvevő elsajátíthat egy olyan módszert , amivel már a koraibb életkorban  segíthető a személyiségfejlődés a hangterápiás és relaxációs élmények által.

Abban segítjük a tanfolyam részvevőit, hogy saját kompetencia körükben, az életkornak megfelelően, tudatosan használják ezeket az eszközöket.

 • A képzést óvoda – és fejlesztőpedagógusok,
 • tanítók és zenetanárok, valamint
 • jógaoktatók számára alakítottuk ki, de
 • jelentkezhetnek érdeklődő szülők,
 • pedagógusok és pszichológusok is.

A módszer kidolgozói:
Szedlacsek Katalin, zenepedagógus, hangterápiás gyakorlatvezető,
Stiblár Erika, szakpszichológus, autogén tréning és szimbólumterápiás gyakorlatvezető

http://hangpancsi.hu/
FB: hangpancsi képzés