OTTHONTEREMTÉS

LÉLEKBEN IS OTTHON – az otthonteremtés lelki munkája,

ahogyan önmagunkra találunk,

megműveljük az anyagot és megtöltjük szellemmel – lélekkel.

Ajánljuk azoknak, akik első otthonukon munkálkodnak, akik változó körülményeik miatt – családalapítás, válás, költözés, kiüresedés – újrateremtenék otthonukat.

A fészekrakás, otthonteremtés eseménye jelentős lépés a személyek, párok, családok, életében. Biztonságot adó, erővel feltöltő otthon fizikai és lelki munka együttes eredménye. Akárcsak az esküvő, gyermekvállalás, a lakás-házvásárlás és otthon berendezése is egyszerre örömteli és nehéz, kérdéseket vet fel, döntésekre késztet. Tervezéstől a lakberendezésig sok javaslattal találkozunk, amiben válogatni kell, magunkra alakítani, majd megvalósítani. Ennek a lelki munkának a lépéseit segítve, egy belső rendezéssel keresve választ közelebb juthatunk a külső tér rendeződéséhez, eredményes kialakításához, magukra szabásához. Az örökölt és épített, ideiglenes és állandó otthonunknál egyaránt szükséges az otthonteremtés belső munkájának elvégzése.

 

Egyéni és párkapcsolati tanácsadás vagy csoportos foglalkozás keretében tudunk dolgozni. Az első találkozás során alakítjuk ki a foglalkozás vagy tanácsadás kereteit.

Témához kapcsolódóan előadást is igényelhetnek munkaközösségek, tematikus programok.

Az otthonteremtés témaköréhez tartozik (a teljesség igénye nélkül):

  • önmagamra találás, ki vagyok én a tárgyaim szerint
  • mit jelent számomra az OTTHON, személyes képalkotás, élmény-rendezés
  • az otthon – alakítás lelki és fizikai műveletei
  • el-KÉPzelések, KÉPességek a teremtés, születés, melegség témáiban
  • biztonság és otthon: kötelékek, kötődések hálójában
  • REND, válogatás, javítás, értékőrzés – újítás
  • térrendezés, élet-terek, rend-teremtés külső és belső síkjai
  • az Érzelmi-Otthon megteremtése: érzelmileg otthon lenni, érezni az otthon melegét
  • családi rituálék és az otthon

Az önszabályozás és a környezethez fűződő viszony szoros összefüggésben alakítja az otthonteremtés folyamatát. Ennek az egymásra hatásnak az érzelmi, gondolati és fizikai szabályozása határozza meg az otthon érzésének a kialakulását. Közös munkánk folyamán belső képek segítségével az otthonteremtés szakaszait és lelki munkafolyamatait érintjük. Imaginációs témák során a tárgyaink személyes jelentősége tudatosul, erőforrásaink mozgósíthatók, az általános javaslatok egyénivé alakíthatók, kirajzolódik saját rendünk. Mindez az otthon legmélyebb tartalmainak életbe léptetését teszi lehetővé.