Lélekrendező mesemunka – képzés 2

népmese-elemek pszichológiai szerepe
30 órás specializáció (MRSZE) az IM képzés 2. szakasza

Amíg mi dolgozunk a mesével, az is dolgozik velünk. A mese megmutatja, azt is AHOGYAN használhatjuk, amíg kiolvassuk belőle AMIT egyénileg hasznosíthatunk. Egy-egy motívumhoz megérkezünk, és az egyéni mese-interpretációval a kollektív narratíva a jelenben fog hasznosulni. 

 

A Lélekrendező mesemunka képzési szakasz célja a mese-elemek tudatos alkalmazása pszichológiai jelentőségű munkában, a spontán és általános hatásokon túlmutató, célzott használata, jártasság a mese spontán lélekrendező hatásának elősegítésében és módszeres követésében, meseelemek célzott felhasználásában. A résztvevők meseelemek elemzésével, és a sajátélményük módszertani áttekintésével ismerik meg az IM módszertanát.

Megszerzett kompetenciák által a hallgató átlátja, megismeri, alkalmazza:

 • a mesei motívumok lélektani használatának lehetőségeit, feltételeit
 • a mesemorfológia lélektani alkalmazását és a metatörténet fogalmát
 • a relaxációs folyamatok, tudatállapotok és a mesemunka párhuzamait
 • a lélekrendező mesemunka lépéseit, a meseélmény megsegítésének alapjait (asszociációs munka, egyéni forráskódok, kultúrantropológiai kitekintés)
 • az autogén mesemunka és egyéni meseinterpretáció támogatásának lépéseit, mesemunka modalitásokban való követését
 • egy mesemotívum körbetekintő komplex feldolgozásának módszertanát (jelentésbokor)

Az IM második modulja tartalmazza a népmese vizsgálatának és lélektani elemzésének alapjait, amelyben szimbólumterápiás és rendszerszemléleti mesemódszertant használunk. A mese lelki hatásának tudatos szakmai támogatásához kifejezetten pszichológiai fókusszal alkalmazzuk a mesemorfológiai és hermeneutikai alapokat, kultúrantropológiai kitekintéseket. Szimbólumterápiás módszertan szerint a mesei motívumok lélektani elemzésének szempontjait, valamint egy olyan rendszert sajátíthat el a résztvevő, amelyben a személyes értelmezések és egyéni tartalmak az archetipikus mélységekkel egységben kezelhetők. 

Tematika:

 • I. Az Intermodális Mesepszichológia lehetőségei a lélektani munkában
  • KULCSSZAVAK: belső mese-út, meseértelmezés intra- és interperszonálisan, meseélmény kialakulásának segítése, egyéni fókuszok kibontakoztatása, a Segítő, mint hatótényező.
  II. Lélekrendező mesemunka az IM szemléletében – pszichológia a Propp-i rendszerben
  • KULCSSZAVAK: lélekrendezés és a bionóm elvek, relaxációs eszközök a mesemunkában, a népmese hatásmechanizmusa, a mese befogadásának szintjei, mesemondó és meseterapeuta viszonya
  III. Mese-elemek pszichológiai alkalmazásának módszertana
  • pszichológiai érvényesülés a Propp-i rendszerben, a meseválasztás szempontjai, a mese lehetséges funkciói, mesefoglalkozások szintjei és területei, foglalkozások a Lélekrendező-vel,  a pszichológiai munka érvényessége
  IV. Népmese-elemek vizsgálatának és elemzésének módszertana
  • mese-pszichológia a társtudományok viszonyában (hermeneutika, kultúrantropológia), pszichológiai munkára szocializáló mesei – képek, motívumok, egy mesemotívum komplex szimbólumelemzése, kifejtése, alkalmazása

A képzés egyes szakaszai vizsgadolgozattal teljesíthetők, a MRSZE képzési rendje szerint a szakaszok  igazolással zárulnak, külön képzettséget nem adnak, az alapdiploma és módszerspecifikációs képzettségekre épülve alkalmazhatók bármely segítő szakmában.

IDŐPONT – ősz: 2023.10.21.-22, 11.04.-05.
BUDAPEST, Szentkirályi utca 10.

További képzési időpontok 2023-ban (a képzés megbontható, szakaszonként végezhető):
IM módszertan és elmélet (30 óra): 2023.11.25.-26, 12.02-03
IM szupervízió (40 óra) 2024.02 – 05. között (5 hétvégi nap résztvevőkkel októberben egyeztetve)

REGISZTRÁCIÓ – ezen a felületen.
Regisztrációs és befizetési határidő
2022.10.15.-ig
(részletfizetés lehetséges 30.000 Ft előleg utalásával)

A képzés a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület specializációja, az Egyesület akkreditációjának részeként egy belső képzésnek első szakasza, igazolás kérhető, külön képzettséget nem ad, az alapvégzettségeknek megfelelő kompetenciák szerint alkalmazható, más módszertani képzettségekkel összeilleszthető.

A képzés bemeneti feltételei:
 • Bevezetés a mesepszichológiába képzés (akkred: 288/10/2020)
 • humán végzettség: főiskola vagy egyetem
 • belső képekkel való munkát tartalmazó képzettség igazolása (szimbólumterápiás-, jungiánus-, hipnoterápiás-, művészetterápiás módszerspecifikus képzettség, AT, DIR, KIP.)
A képzés keretei:

Tömbösítve, hétvégi napokon, jellemzően 9.30 – 17.30-ig, ebédszünettel tartjuk az órákat. A képzés aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván, amelyet a jelentkezéssel vállal a résztvevő.

A képzés zárása vizsgadolgozattal teljesíthető, amely egy választott meseelem feldolgozását tartalmazza a megadott szempontok szerint.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

90.000 Ft / 30 óra, 3000 Ft / óra (egységes MRSZE képzési díj)

Számlaszám:
Stiblár Erika ESTE 11600006 – 0000 0000 – 01747012

(közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, képzési szakasz címét és kezdő dátumát)

A képzés magában foglalja az előadásokhoz, gyakorlatokhoz szükséges anyagot, jegyzetet, az otthoni feladatokhoz szükséges segítséget, és a vizsga biztosítását. A képzést vezető biztosítja a teljes kívánt irodalomhoz való hozzáférést.

A részvételi díj elfogadása a szervező részéről előszerződésnek minősül, a részvétel elmaradása esetén kezelési költség levonásával kerül visszafizetésre. A képzés esetleges módosulása, halasztása esetén (vis major, egészségügyi rendelkezések) az összeg visszakérhető. A tanfolyam sikertelen teljesítése, mulasztás, kimaradás esetén részvételi díj megtérítésre nem kerül, és egy alkalommal egy naptári éven belül van lehetőség a képzés befejezésére, pótlásra (az induló képzéseknek megfelelően).

A képzés szervezésében az egészségügyi rendelkezéseknek megfelelő szükséges változtatások történhetnek, a jelentkezők értesítésével (egyes szakaszok online felületre kerülhetnek, ami az időpontokban is változást indokolhat).