Lélekrendező mesemunka – képzés 2

népmese-elemek pszichológiai szerepe
30 órás specializáció (MRSZE) az IM képzés 2. szakasza

Amíg mi dolgozunk a mesével, az is dolgozik velünk, és megmutatja, hogyan használjuk. Egy-egy motívummal megérkezünk, majd ezzel elindulunk, és az egyéni mese-interpretációval a kollektív narratíva a jelenben hasznosul. 

 

A Lélekrendező mesemunka képzési szakasz célja a mese-elemek tudatos alkalmazása pszichológiai jelentőségű munkában, a spontán és általános hatásokon túlmutató, célzott használata, jártasság a mese spontán lélekrendező hatásának elősegítésében és módszeres követésében, meseelemek célzott felhasználásában. A résztvevők meseelemek elemzésével, és a sajátélményük módszertani áttekintésével ismerik meg az IM módszertanát.

Megszerzett kompetenciák által a hallgató átlátja, megismeri, alkalmazza:

 • a mesei motívumok lélektani használatának lehetőségeit, feltételeit
 • a mesemorfológia lélektani alkalmazását és a metatörténet fogalmát
 • a relaxációs folyamatok, tudatállapotok és a mesemunka párhuzamait
 • a lélekrendező mesemunka lépéseit, a meseélmény megsegítésének alapjait (asszociációs munka, egyéni forráskódok, kultúrantropológiai kitekintés)
 • az autogén mesemunka és egyéni meseinterpretáció támogatásának lépéseit, mesemunka modalitásokban való követését
 • egy mesemotívum körbetekintő komplex feldolgozásának módszertanát (jelentésbokor)

Az IM második modulja tartalmazza a népmese vizsgálatának és lélektani elemzésének alapjait, amelyben szimbólumterápiás és rendszerszemléleti mesemódszertant használunk. A mese lelki hatásának tudatos szakmai támogatásához kifejezetten pszichológiai fókusszal alkalmazzuk a mesemorfológiai és hermeneutikai alapokat, kultúrantropológiai kitekintéseket. Szimbólumterápiás módszertan szerint a mesei motívumok lélektani elemzésének szempontjait, valamint egy olyan rendszert sajátíthat el a résztvevő, amelyben a személyes értelmezések és egyéni tartalmak az archetipikus mélységekkel egységben kezelhetők. 

Tematika:

 • I. Az Intermodális Mesepszichológia lehetőségei a lélektani munkában
  • Belső mese-út hamuban sült pogácsákkal – sajátélmény és gyakorlat
  • Mese értelmezései: intra- és interperszonális mese-megélés
  • Az egyszer volt jelene: megérkezés és meseélmény kialakulásának segítése
  • Én a mesében: Az egyéni fókuszok mélyítése és kibontakoztatása
  • Segítő, mint hatótényező: mese-élmény kialakulásának segítése
  II. Lélekrendező mesemunka az IM szemléletében – pszichológia a Propp-i rendszerben
  • Az egyszer az hol van (jelen): lélekrendezés és a bionóm elvek
  • Alvás és elvarázsolódás: relaxációs eszközök a mesemunkában
  • A parázzsal etetett: mese hatásmechanizmusa
  • A táltos és a csoda alakjai és a mese befogadásának szintjei: történések a lelki folyamatokban
  • Boszorkány vagy tündérkeresztanya: mesemondó és meseterapeuta 2
  III. Mese-elemek pszichológiai alkalmazásának módszertana
  • A pszichológiai érvényesülés pontjai: Propp és a Metatörténet 1.
  • A meseválasztás szempontjai, a mese lehetséges funkciói 1.
  • Kardok a mesében: foglalkozás felépítése a Lélekrendezőben
  • Mélységek a mese-életben: a mesefoglalkozások lehetséges színe-java 2
  • Táltos és csoda a pszichológiában: a pszichológiai munka érvényessége 2
  IV. Népmese-elemek vizsgálatának és elemzésének módszertana
  • Mese-pszichológia a társtudományok viszonyában: hermeneutika, kultúrantropológia 1
  • Pszichológiai munkára szocializáló mesei – képek, motívumok
  • Mesés mélységek: egy mesemotívum szimbólumelemzése, kifejtése, alkalmazása

A képzés egyes szakaszai vizsgadolgozattal teljesíthetők, a MRSZE képzési rendje szerint a szakaszok  igazolással zárulnak, külön képzettséget nem adnak, az alapdiploma és módszerspecifikációs képzettségekre épülve alkalmazhatók bármely segítő szakmában.

IDŐPONT – ősz: 2021.09.04.-05., 09.18.-19.
BUDAPEST, Szentkirályi utca 10.

REGISZTRÁCIÓ – ezen a felületen.
Regisztrációs és befizetési határidő
2021.08.18. – őszi képzés

A képzés a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület specializációja, az Egyesület akkreditációjának részeként egy belső képzésnek első szakasza, igazolás kérhető, külön képzettséget nem ad, az alapvégzettségeknek megfelelő kompetenciák szerint alkalmazható, más módszertani képzettségekkel összeilleszthető.

A tanfolyam bemeneti feltételei:
 • Bevezetés a mesepszichológiába képzés (akkred: 288/10/2020)
 • humán végzettség: főiskola vagy egyetem
 • belső képekkel való munkát tartalmazó képzettség igazolása (szimbólumterápiás-, jungiánus-, hipnoterápiás-, művészetterápiás módszerspecifikus képzettség, AT, DIR, KIP.)
A tanfolyam keretei:

Tömbösítve, hétvégi napokon, jellemzően 8.30 – 17.30-ig, ebédszünettel. A tanfolyam aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván, amelyet a jelentkezéssel vállal a résztvevő.

A tanfolyam zárása vizsgadolgozattal teljesíthető, amely egy választott meseelem feldolgozását tartalmazza a megadott szempontok szerint.

Részvételi díj:

67.500 Ft / 30 óra, 2250 Ft / óra (befizetésről részletek a regisztrációs felületen)

Számlaszám:
Stiblár Erika ESTE 11600006 – 0000 0000 – 01747012

(közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, tanfolyami szakasz címét és kezdő dátumát)

A tanfolyam magában foglalja az előadásokhoz, gyakorlatokhoz szükséges anyagot, jegyzetet, az otthoni feladatokhoz szükséges segítséget, és a vizsga biztosítását. A tanfolyamvezető biztosítja a teljes kívánt irodalomhoz való hozzáférést.

A részvételi díj elfogadása a szervező részéről előszerződésnek minősül, a részvétel elmaradása esetén kezelési költség levonásával kerül visszafizetésre. A tanfolyam esetleges módosulása, halasztása esetén (vis major, egészségügyi rendelkezések) az összeg visszakérhető. A tanfolyam sikertelen teljesítése, mulasztás, kimaradás esetén részvételi díj megtérítésre nem kerül, és egy alkalommal egy naptári éven belül van lehetőség a tanfolyam befejezésére, pótlásra (az induló képzéseknek megfelelően).

A tanfolyam szervezésében az egészségügyi rendelkezéseknek megfelelő szükséges változtatások történhetnek, a jelentkezők értesítésével (egyes szakaszok online felületre kerülhetnek, ami az időpontokban is változást indokolhat).