Mese-kultúra

ELŐADÓK és előadások a Minikonferenciánkon

MESE – LÉLEKTAN – ÉLMÉNY

népmesepszichológiai konferencia  

2022 OKTÓBER 1-én – Budapesten és online

TERVEZETT PROGRAMUNK:

Népmesepszichológia és irodalomterápia szövevényes viszonya – Tóthné Muráncsik Mónika  mesterpedagógus, irodalomterapeuta előadása esetbemutatással

Mese-Biblioterápia szövetsége

Mindig is hittem, tudtam, hogy olvasni jó, s erre szerettem volna ráhangolni, megtanítani a körülöttem élőket is. A különböző módszerek közt így találtam rá a biblioterápiára, amely gazdagságával, szépségével és személyközpontúságával nyűgözött le. A Pécsi Tudományegyetem képzésén aztán tanáraimtól ismereteket, lelkesedést és hitet is kaptam, hogy szükség van arra az önismereti-mentális támogatásra is, amit én az irodalom segítségével nyújtani tudok. Az ezután megismert intermodális mesepszichológia módszere pedig új utakat, új lehetőségeket, új mélységeket adott a munkámnak az iskolában és az irodalomterapeutaként végzett tevékenységemben is.

Mindkét módszerben egy jól megválasztott szöveggel utat találhatunk önmagunkhoz és másokhoz, a világhoz, hogy aztán abban harmonikus módon tudjunk létezni, teljes szívvel megélni az örömöt és méltó módon viselni a fájdalmat. A népmeséktől a kortárs irodalmi szövegekig gondolatgazdag, változatos művek állnak készenlétben, hogy megszólítsanak minket. Segítségükkel, irodalomterápiás és meseterápiás módszerekkel én azon dolgozom, hogy Egy szöveggel közelebb® kerülhessünk a célhoz.

Előadásomban az irodalomterápia és az intermodális mesepszichológia módszer meseterápiás eszközrendszerének hasonlóságait és különbségeit veszem számba, bemutatva, hogy a csoportműködésben hogyan alkothatnak szinergikus kapcsolatot hozzásegítve a résztvevőket a hatékony önismereti munkához.

„Úgy szeretlek, mint a sót” – intermodális meseterápia a pszichiátriai osztályon: lehetőségek és keretek
Csizmár Orsolya klinikai szakpszichológus-jelölt, relaxációs és szimbólumterapeuta

Az „élet sóját” keressük ismételten, amikor a pszichológia megjelenik a mesében – és a mese megjelenik a pszichológiában. Előadásomban egy jól ismert mese által mutatom be néhány esetvignettán keresztül a kamaszokkal végzett mesemunka tapasztalatait. Ugyanaz a mese – sokféle hangsúly! A só című népmese alkalmazását ismerhetik meg klinikai keretben, több fókusszal és problémakörben.

A mese gyermekkorom óta érdekel és lenyűgöz, és most a szakmában is megtaláltuk egymást. Pszichológusként dolgozom a Heim Pál Pszichológiai Szakambulanciáján. Itt kamaszok problémái által fiatalok és családjaik nehéz helyzetére kell segítséget kínálni különféle pszichés problémák mentén, nagy időnyomásban.

Ebben a szakmai kihívásban igazán jól jönnek a mesék, amik az emberi psziché működését, az emberi kapcsolatok természetét is tükrözik. Relaxációs-, szimbólumterápiás és pszichodráma eszközökkel dolgozom az Intermodális Mesepszichológia módszerében.

A diagnosztikai munkában és a terápiás térben alkalmazom a mesét, ami többek között projekciós felületet biztosít a lelki munkához, egy olyan autogén élmény megszületéséhez, amit személyes jelentés formájában magával visz a kliens.

RÓZSA KIRÁLYFI KRÍZISE – a megküzdés szimbólumai egy magyar népmesében.

Illés Hilda – tanácsadó szakpszichológus jelölt, OH kártya instruktor, alapozó terápiás mozgásfejlesztő, jogász, IM meseterapeuta jelölt

Rózsa királyfit többször miszlikbe aprítják az Óriások. Feldarabolását követő újjászületésében egy titokzatos nő, az elátkozott királylány segíti. Bátyjai megmentésének és a boszorkánnyal való találkozásnak már az elő-haló víz birtokában vág neki. Sikeresen megvívott harcainak tapasztalatait átdolgozza, beépíti önmagába, és így a legyőzött országából elmenekülő királyfiból királlyá lesz.

A Hilda név jelentése harc, harcosnő. Élem ennek a névnek a jelentését, ízlelgetem a minőségét. Minden életszakaszomban mást jelentett számomra a harc, s mást jelent harcosnőnek lenni. Jelenleg a megküzdés, az erőforrásaink felfedezése, mobilizálása a leghangsúlyosabb. Ez az, ami pszichológusként a felnőtt tanácsadásban és a gyerekek fejlesztésekor is foglalkoztat. Gyermekkorom óta megindítanak azok a történetetek, mesék, amelyekben olykor szélsőséges körülmények között kell helytállni, hinni, kitartani, gyarlóságot elfogadván, meghaladván, miszlikbe aprítás után feltámadva végül hőssé válni, a saját életünk vagy akár egy nagyobb közösség hősévé.

Rózsa királyfi izgalmas, feldarabolásokkal-megküzdésekkel-újjászületésekkel tarkított történetében a megküzdés lélektana iránt érdeklődésem és a mese iránti szeretetem talált egymásra. A mese szimbolikus történet, melyet több lélektani tematika alapján közelíthetünk meg. A bennünk zajló lelki folyamatok, mint projekciós felületre, vetülnek rá a mesére, és kapnak hangsúlyt az intermodális szemléletben végzett mesemunka során.

Mi Rózsa királyfi titka? Krízisének és küzdelmének állomásai adják előadásom vezérfonalát, a megküzdés mesei szimbólumai segítenek együtt gondolkodni arról, hogyan is élhető túl egy-egy krízis, és hogyan növekedhetünk általa.

INTERDISZCIPLINÁRIS MESETUDOMÁNY – mit merítenek mások a mesepszichológiából – kerekasztal beszélgetés

Nagy Gabriella Ágnes – irodalmár és mesekutató, a Magyar (nép)mese, és a Sorsbejárások című könyvek szerzője

Filológia és pszichológia találkozása mentén Nagy Gabriella Ágnes irodalmárral beszélgetünk a SORSBEJÁRÁSOK című könyvének megírásáról, a népmesék mindenkori vizsgálatáról, és arról, hogy mindez mit jelent számára a mesék lélektani megélésben. A filológus személyes kalandját követjük a mesék mélységében.

„Szeretek összehasonlító elemzéseket írni, amelyek vagy mesetípusok variációit, vagy népmesék kortárs átiratait veszik górcső alá annak tudatában, hogy jelen korunkban sokaknak kapaszkodót jelentenek azok a narratívák, amelyek lehetséges kiutakat vázolnak föl egy-egy „befagyott” vagy lehetetlennek tűnő helyzet felismerésére és megoldására.

Végzettségem szerint magyar-angol szakos középiskolai tanár vagyok. Kutatásaim csak a disszertációm megírása után fordultak a népmesék majd a gyerekirodalmi művek tanulmányozása felé.

A mesékről való gondolkodás folyamatában nagy hasznát vettem annak a képzettségnek, amit bölcsészként a tanulmányaim során sajátítottam el itthon valamint külhonban, illetve annak a számtalan terápiás módszernek, amelyet megismertem és/vagy az idők során meg is tanultam.”

Részvétel: online és személyesen is – regisztrációval