IM képzési rendje

A mese mindenkit megdolgoz, aki hozza azt is, és aki követi, azt is. Örömmel és szeretettel várom a közös munkánkat.

Az Intermodális Mesepszichológia (IM) a népmese pszichológiai előnyeit alkalmazó élménygazdag módszer, amely az önálló szakmai munkában széles körűen használható.

Az IM szimbólumterápiás és rendszerszemléletben a népmese befogadásának élményét a spontán lélektani hatásoktól tudatosan vezeti a célzott pszichológiai munkák felé. Az IM módszertanával és szemléletében végzett munka során lélektani működést támogató tartalmak emelkednek ki a mesei élményből. A népmese általános érvényű leírásokat, forgatókönyveket és javaslatokat rejthet a lelki működésre vonatkozóan, de azt is megmutatja, hogyan dolgozzunk vele.

Az IM módszerének építő elemei: szimbólumterápia, narratív pszichológia, kulturális anyag pszichológia alkalmazása rendszerszemléletben, és intermodalitás.  (részletesebben)

A mese lelki rokonunk, bölcs és tapasztalt öregapánk és öreganyánk, aki a kellő időben tanáccsal és segítséggel látja el a tisztelettel és nyitott szívvel feléje forduló hallgatót.

IM képzési felépítése –
élmény, elmélet, módszertan 4 modul – 130 óra:

1. Bevezetés a mesepszichológiába 30 óra – OH akkreditáció

2. Lélekrendező mesemunka 30 óra – MRSZE keretében

3. Intermodális módszertan 30 óra – MRSZE keretében

4. Intermodális szupervízió 40 óra (havi 1 alk.) –  MRSZE

Mese-képzés célja és tartalma:

A mese-képzések célja, hogy a résztvevők megtapasztalják, majd elméleti és módszertani alapokat teremtsenek ahhoz, hogy a mesék gazdagságából merítsenek a szakmai céljaikhoz. Komplex szimbolikus képeket hordozó népmeséink hatással lehetnek a lelki működésre minden életkorban.

Pszichológiai szempontból nem az a kihívás, hogy a mesék gazdagságát megtaláljuk, hanem az, hogy a hallgatónak segítsünk eljutni a meseélmény személyessé válásáig, majd a közös szimbólumokból személyes olvasat alkotásáig, értelmezéséig, és ezek által az egyéni lélektani értékéig a kollektív narratívumoknak.

Célunk olyan szakmai keretet mutatni, ahol a lelki és mesei-szimbolikus bőség találkozása egy adott foglalkozás kereteiben, a választott célnak megfelelően alkalmazható.

Az IM képzés több pszichológiai irányzat és más – mesével dolgozó – szakterületből merített gyakorlatorientált módszertant ismertet, amellyel a népmeséket különböző mélységű és összetettségű lélektani munkára alkalmazhatjuk.

 • A filológia és folklorisztikai alapismereteket pszichológiai modellekbe integrálva a résztvevő jártasságot szerez, hogy a mesét érintő interdiszciplináris terében lélektani céllal tájékozódjon.
 • A tanfolyam mese-szövegek keresését, választását, értelmezését és sokrétű alkalmazását tanítja, valamint a mese feldolgozásának a dinamikáját ismerteti több lélektani megközelítésből.
 • A népmese szimbolikus tartalmának elérése és feldolgozása a szimbólumterápia alapvetései szerint történik, kitekintő és körbetekintő kérdésekkel, és szimbólumelemzés módszerének lépéseivel, értelmezési kulcsok, „forráskódok” és kollektív tartalmak egyéni felhasználásával.

A résztvevők meseelemek, majd egész mesék elemzésével, valamint a sajátélményük módszertani áttekintésével közelítik meg az IM módszertanát, egyéni és kiscsoportos formában. A képzés egyes szakaszai dolgozattal teljesíthetőek.

Az Intermodális Meseterápia képzése a MRSZE specializációja, sikeres teljesítés esetén szakaszonként igazolás kérhető, teljes módszer elvégzése és sikeres vizsga esetén tanúsítvánnyal zárul. Külön képzettséget nem ad, az alapdiploma és módszerspecifikációs képzettségekre épülve alkalmazható bármely segítő szakmában.

A képzés során a résztvevők megismerik:

 • relaxációs és szimbólumterápia adaptált elemeit
 • rendszerszemléleten alapuló értelmezés-feldolgozás módszerét
 • meseválasztás lépéseit néprajzi forrásokból merítve
 • meseelemeknek / népmesének pszichológiai alkalmazhatóságát
 • szakmai kultúrában való tájékozódási pontokat, szempontokat.

1. Bevezetés a mesepszichológiába (30 óra) – alapok

akkreditált képzés pedagógusok, pszichológusok és segítő szakmákban dolgozók számára a népmese alkalmazásának pszichológiai, folklorisztikai és filológiai alapjait tartalmazza. A sajátélményű meseműhelyben személyesen megtapasztalható a módszer komplex hatása. Az elméleti és módszertani ismeretek azokat az alapfogalmakat foglalják magukba, amelyek a népmese jelenlegi interdiszciplináris kultúrájának alapjait képezik, és ismeretük szükséges ahhoz, hogy pedagógiai keretek között és a segítő szakmában a mesék lélektani hatásához hozzáférhessünk. A Oktatási Hivatal által akkreditált képzés (288/10/2020) módszertani alapvetéseket mutat meg a mese spontán hatásának érvényesítéséhez, és bevezetést képez a komplexebb alkalmazás elsajátításához. A képzés tanúsítvánnyal zárul, az alapvégzettségnek megfelelő kompetenciák szerinti alkalmazásra jogosít fel.

2. Lélekrendező mesemunka (30 óra) – meseelem

a mesemotívumok pszichológiai szerepének áttekintését tartalmazza egy szimbólumterápiás és rendszerszemléleti megközelítésben. A mese lelki hatásának tudatos szakmai támogatásához a mesemorfológiai és hermeneutikai alapokat pszichológiai fókusszal alkalmazzuk. Szimbólumterápiás módszertan szerint a mesei motívumok lélektani elemzésének szempontjait, valamint egy olyan rendszert sajátíthat el a résztvevő, amelyben a személyes értelmezések elsődlegesek, és az egyéni tartalmak az archetipikus mélységekkel egységben kezelhetők. A tanfolyam a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület specializációja, az Egyesület saját akkreditációjának részeként belső képzés első moduljának minősül, igazolással zárul, külön képzettséget nem ad, az alapvégzettségeknek megfelelő kompetenciák szerint alkalmazható, más módszertani képzettségekkel összeilleszthető.

3-4. Intermodális mesepszichológia (30+40 óra)

a teljes mesei szüzsé lélektani munkába integrálását tekinti át. A lelki feldolgozás különböző modalitásban történhet, az egyéni értelmezések több pszichológiai modellt követnek. Ennek a sokrétűségnek a rendszerben kezeléséhez, valamint a mese pszichomorfológiájának alkalmazásához nyújt elméleti és gyakorlati alapokat a tanfolyam második szakasza. A teljes mesei szüzsé narratív pszichológiai megközelítése és szimbólumterápiás szemléletű alkalmazása képezi a tanfolyam alapját. Szupervíziós szakaszban elmélyült szakmai elemzések, esetbemutatások és a módszer gyakorlati alkalmazásának támogatása történik.

Mint legtöbb képzésnél, az IM-nél is a képzés egy bevezető, szemléleti, elméleti és módszertani rendszert nyújtó alap, amely az egyéni munka kovásza, elindítója. A képzésen való aktív részvétel mellett gazdag egyéni munka és tapasztalatszerzés szükséges a módszer eredményes alkalmazásához.

Kinek ajánlott az IM képzés

Bevezetés a mesepszichológiába képzés ajánlott bárkinek, aki a népmesék lelki és kulturális anyagát szakmai vagy egyéni céllal használná.

Az Intermodális Mesepszichológia módszertani képzés ajánlható

 • pszichológusok és szakpszichológusok
 • gyógypedagógusok, dráma-pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek
 • tanácsadás más területein és az egészségügyi ellátásban pszichológiai munkát végzők számára, illetve
 • művészetterápiában, pszichodrámában, családterápiában képzettek
Bemeneti feltételek szakaszonként:

1.Bevezetés a mesepszichológiába -a népmese-alkalmazás alapjai (OH akkreditáció: 288/10/2020):
főiskolai vagy egyetemi diploma (más bemeneti feltétel nincsen)

2.Lélekrendező mesemunka – a népmese-elemek pszichológiai alkalmazása:

 1.  humán területen végzettség (főiskola, egyetem) és
 2. belső képekkel való munkában alapvető jártasság (AT, DIR, szimbólumterápiás-, jungiánus-, hipnoterápiás-, művészetterápiás módszerspecifikus képzettségek – részletekért keresse a képzőt).
 3. Bevezetés a mesepszichológiába képzés teljesítése

3.-4. Intermodális mesepszichológia – a népmesék célzott alkalmazása önismeret és személyiségfejlesztés területén

 1. Lélekrendező mesemunka  képzés sikeres teljesítése

A képzést 7-10 órás képzési napokkal, 7-12 fős csoportokban szervezzük, főként szombat – vasárnap. A képzés aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván. A módszertani szakaszok végén dolgozatok, szupervíziós szakasz lezárásaként esettanulmány és vizsga szerepel.

Helyszín (időpont a részletes ismertetőben frissítve): Budapest, Szentkirályi utca 10

 1. Lélekrendező mesemunka
 2. Intermodális elmélet-módszertan
 3. Intermodális Mesepszichológia szupervíziós modult a résztvevőkkel egyeztetve ütemezzük évente téli-tavaszi időszakban, havi 1 hétvégi nap.

A képzés aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván.

Regisztrációs felületeken lehet jelentkezni, az adatkezelés a felnőttképzési törtvény kívánalmai szerint történik.

A regisztrációt a befizetés sorrendjében válik aktívvá. Kérem, figyelje a határidőket.

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
Bevezetés és MRSZE I. – II. modul 75.000 Ft / 30 óra, 2500 Ft / óra
MRSZE III. modul 100.000 Ft / 40 óra, 2500 Ft/óra + vizsgadíj

A részvételi díj magában foglalja az előadásokhoz, gyakorlatokhoz szükséges anyagot, jegyzetet, az otthoni feladatokhoz szükséges segítséget – egy egyéni konzultációt, és a vizsga biztosítását. A képző biztosítja a teljes kívánt irodalomhoz való hozzáférést, továbbá szükség esetén egy egyéni konzultációt. A feladatok értékelése a szempontoknak megfelelően történik, a résztvevők együttműködésével.

A részvételi díj fizethető legkésőbb a tanfolyam kezdése előtti 5. napig.

Bankszámlaszám: ESTE 11600006 – 0000 0000 – 01747012 (közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, tanfolyami szakasz címét és kezdő dátumát)

A részételi díj elfogadása a szervező részéről előszerződésnek minősül. A tanfolyam esetleges módosulása, halasztása esetén (vis major, egészségügyi rendelkezések) az összeg kezelési költség levonásával visszakérhető. A tanfolyam sikertelen teljesítése, mulasztás, kimaradás esetén részvételi díj megtérítésre nem kerül, és egy alkalommal egy naptári éven belül van lehetőség a tanfolyam befejezésére, pótlásra (az induló képzéseknek megfelelően).

A tanfolyam szervezésében az egészségügyi rendelkezéseknek megfelelő szükséges változtatások történhetnek, a jelentkezők értesítésével (egyes szakaszok online felületre kerülhetnek, ami az időpontokban is változást indokolhat).

Intermodális mesepszichológia képzési felelőse:
Stiblár Erika, a módszer kidolgozója.