IM képzési rendje

A mese mindenkit megdolgoz, aki hozza azt is, és aki követi, azt is. Örömmel és szeretettel várom a közös munkánkat.

Az Intermodális Mesepszichológia (IM) a népmese pszichológiai előnyeit alkalmazó élménygazdag módszer, amely az önálló szakmai munkában széles körűen használható.

Pszichológiai munkában megjelenő mesei szimbólumok vagy meserészletek gazdagabbá, erőteljesebbé tehetik a lelki munkát. A komplex szimbolikus képekben gazdag mesék hatással lehetnek a lelki működésre minden életkorban. Nagyobb figyelmet szentelhetünk nekik, és tudatos használatukkal segíthetjük a népmese kollektív, sokrétű tartalmának spontán terápiás hatását.

Az IM szimbólumterápiás és rendszerszemléletben a népmese befogadásának élményét a spontán lélektani hatásoktól tudatosan vezeti a célzott pszichológiai munkák felé. Az IM módszertanával és szemléletében végzett munka során lélektani működést támogató tartalmak emelkednek ki a mesei élményből. A népmese általános érvényű leírásokat, forgatókönyveket és javaslatokat rejthet a lelki működésre vonatkozóan, de azt is megmutatja, hogyan dolgozzunk vele.

Az IM módszerének építő elemei: szimbólumterápia, narratív pszichológia, kulturális anyag pszichológia alkalmazása rendszerszemléletben, és intermodalitás.  (részletesebben)

A mese lelki rokonunk, bölcs és tapasztalt öregapánk és öreganyánk, aki a kellő időben tanáccsal és segítséggel látja el a tisztelettel és nyitott szívvel feléje forduló hallgatót.

IM képzési felépítése –
élmény, elmélet, módszertan 4 modul – 130 óra:

Az Intermodális mesepszichológia képzésben egy intenzív élményalapú folyamatban módszertani jártasság szerezhető a népmese pszichológiai alkalmazásához. Azonnal gyakorlatba ültethető tudást az online anyagok, jegyzetek, színes képzési csoportok és a szupervízió segíti a képzés alatt, majd utána egy szakmai közösségben folytatható a munka.

1. Bevezetés a mesepszichológiába 30 óra – OH akkreditáció

2. Lélekrendező mesemunka 30 óra – MRSZE keretében

3. Intermodális módszertan 30 óra – MRSZE keretében

4. Intermodális szupervízió 40 óra (havi 1 alk.) –  MRSZE

A képződés élménye

A népmesei narratívát követve képződéskor is el kell indulni, okkal vagy céllal, bele a (mese és a pszicé-) világába. A tapasztataszerzéseket, próbák és tanulások eredményeit csak maga tudja integrálni, majd újabb szinten alkalmazni a hallgató. …. Van, amikor a képzés során az égig érő fához hasonló szellemi magaslatokból kell leérkezni a gyakorlati alkalmazáshoz, van olyan is, hogy a mélységekből felhozott kincseket kell áldozatot hozni, hogy pszichológiai keretben is alkalmazza a meseterapeuta. A közös gondolkodások és élmények segítőként kísérik végig a szakembert ezen az élményteli tanulási folyamaton, és a mesét magát használják abban is, ahogyan megtanulnak dolgozni vele.

A képzés során a sajátélmény és önismereti élménymagok kísérik a módszertani és elméleti anyagokat. Mindig a tapasztalatra épülő önreflexió és az elméleti elemek szülik meg a módszertant, amit később használni lehet.

A képzés a folyamatnak jellemzője (az amit a mesemunka során a kliens is megél) a cirkuláris építkezésnek megélése. A módszertani tudatosság arra alapul, hogy az összes elsajátított fogalmat megtapasztalja, majd megérti a sajátélményben és önismereti gyakorlatokban, és az elméleti kitekintésben a hallgató. A mese kísérőnk akkor is, amikor megtanulunk szakmai eszközként bánni vele. Útmutatóként és segítőként van velünk ez a kötöttségében és határtalan szabadságában biztonságot és rendet adó narratíva.

Kinek ajánlott a képzés

Gyakorló pszichológusoknak – pszichiátereknek, akik tejes módszerspecifikus képzettségükbe tudják integrálni a mese terápiás alkalmazását, és a működési területükön célzottan tudják alkalmazni a népmeséket.

Mesében jártas segítő foglalkozásúaknak, akár már meseterápiában képzetteknek is, akik a módszertani tudatosságukat mélyítenék, és / vagy új szemponttal gazdagítanák a mesék alkalmazásnak tárházát.

Kezdő pszichológusoknak bevezetést és inspirációt nyújtó kismódszerként, hogy tájékozottságukat és technikáikat gazdagítsák.

Áltatalában segítő szakembereknek és pedagógusoknak, akik lehetőséget látnak arra, hogy a népmesék alkalmazásának elemeit beépítsék mindennapi munkájukba, és ezt célzottabban, tudatosabban szeretnék tenni.

Humán foglalkozásúak számára a Bevezető szakasz a szemlélet formálást és tájékozódást szolgáló tartalmával hasznos lehet abban, hogy eldöntsék, a későbbiekben milyen mélységben szeretnének a mesével dolgozni.

Mit nyújt a képzés

Az Intermodális Mesepszichológia képzés a pszichológiai kismódszerek képzési rendjébe integrálódik, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület belső képzéseként pszichológiai kompetenciák fejlesztésére fókuszál.

INTENZÍV: a 30+100 órás tömbösített beosztásával egy tanév alatt elvégezhető, 1 rövid 3 hosszabb dolgozat előkészítő munkája gyakorlati tájékozottságot ad.

NÉPMESE-TÁJÉKOZOTTSÁGOT AD: a népmesei kultúra jelenét és múltját, rendezvényeket, neveket, online anyagokat forráshivatkozásokkal együtt ismerteti.

SZAKMAI KERETBE HELYEZI A MESÉT: demisztifikálja a meseterápiát azáltal, hogy több pszichológiai elmélet felől megközelítve a szakmai fogalmakkal írja le a folyamatot.

MÓDSZERTANI TUDATOSSÁGOT KÍNÁL A PSZICHOLGIAI ALKALMAZÁHOZ: az IM főként szimbólumterápiás szemléletben dolgozik narratív pszichológiai elemekkel, egy transzparens módszertani keretben, ami által követhető a meseterápiás komplex történés.

ÁTÜLTETHETŐ TUDÁS bármilyen irányzathoz és módszerhez, illetve alkalmazási felülethez adaptálhatóvá teszi a rendszerszemléletű képzés az anyagot.

SAJÁTÉLMÉNY, GYAKORLATCENTRIKUS ELMÉLET kíséri végig a képzési szakaszokon a hallgatót, minden szakaszban egy mesemunka adja a módszertanhoz a tapasztalati alapot.

ONLINE ANYAGOK: külső hivatkozások és képzési jegyzet online elérhető, frissíthető, csoporton belül megosztható újdonságokkal.

SZÍNES CSOPORT INSPIRÁL: mesemondó, könyvtáros, biblioterapeuta, klinikai és tanácsadó szakpszichológus és más humán végzettséggel rendelkezők osztják meg a tapasztalatukat.

SZUPERVÍZIÓ, SEGÍTSÉG HOSSZÚ TÁVON: képzés alatt a dolgozatok csoportos előkészítése és egyéni lektorálása, továbbá egyéni szupervízió a képző részéről, kölcsönös segítés lehetősége csoporton belül és az előző csoportmunkák hozzáférhetőségével is.

Mese-képzés célja és tartalma:

A mese-képzések célja, hogy a résztvevők megtapasztalják, majd elméleti és módszertani alapokat teremtsenek ahhoz, hogy a mesék gazdagságából merítsenek a szakmai céljaikhoz. Komplex szimbolikus képeket hordozó népmeséink hatással lehetnek a lelki működésre minden életkorban.

Pszichológiai szempontból nem az a kihívás, hogy a mesék gazdagságát megtaláljuk, hanem az, hogy a hallgatónak segítsünk eljutni a meseélmény személyessé válásáig, majd a közös szimbólumokból személyes olvasat alkotásáig, értelmezéséig, és ezek által az egyéni lélektani értékéig a kollektív narratívumoknak.

Célunk olyan szakmai keretet mutatni, ahol a lelki és mesei-szimbolikus bőség találkozása egy adott foglalkozás kereteiben, a választott célnak megfelelően alkalmazható.

Az IM képzés több pszichológiai irányzat és más – mesével dolgozó – szakterületből merített gyakorlatorientált módszertant ismertet, amellyel a népmeséket különböző mélységű és összetettségű lélektani munkára alkalmazhatjuk.

 • A filológia és folklorisztikai alapismereteket pszichológiai modellekbe integrálva a résztvevő jártasságot szerez, hogy a mesét érintő interdiszciplináris terében lélektani céllal tájékozódjon.
 • A tanfolyam mese-szövegek keresését, választását, értelmezését és sokrétű alkalmazását tanítja, valamint a mese feldolgozásának a dinamikáját ismerteti több lélektani megközelítésből.
 • A népmese szimbolikus tartalmának elérése és feldolgozása a szimbólumterápia alapvetései szerint történik, kitekintő és körbetekintő kérdésekkel, és szimbólumelemzés módszerének lépéseivel, értelmezési kulcsok, „forráskódok” és kollektív tartalmak egyéni felhasználásával.

A résztvevők meseelemek, majd egész mesék elemzésével, valamint a sajátélményük módszertani áttekintésével közelítik meg az IM módszertanát, egyéni és kiscsoportos formában. A képzés egyes szakaszai dolgozattal teljesíthetőek.

Az Intermodális Meseterápia képzése a MRSZE specializációja, sikeres teljesítés esetén szakaszonként igazolás kérhető, teljes módszer elvégzése és sikeres vizsga esetén tanúsítvánnyal zárul. Külön képzettséget nem ad, az alapdiploma és módszerspecifikációs képzettségekre épülve alkalmazható bármely segítő szakmában.

A képzés során a résztvevők megismerik:

 • relaxációs és szimbólumterápia adaptált elemeit
 • rendszerszemléleten alapuló értelmezés-feldolgozás módszerét
 • meseválasztás lépéseit néprajzi forrásokból merítve
 • meseelemeknek / népmesének pszichológiai alkalmazhatóságát
 • szakmai kultúrában való tájékozódási pontokat, szempontokat.

1. Bevezetés a mesepszichológiába (30 óra) – alapok

akkreditált képzés pedagógusok, pszichológusok és segítő szakmákban dolgozók számára a népmese alkalmazásának pszichológiai, folklorisztikai és filológiai alapjait tartalmazza.

Az IM mesemunkában is az első hangsúlyos elemek az élmények előkészítése, és a széles körű gondolkodás a meséről. A résztvevő a sajátélmény során (képzés 1/3-a) sűrített formában éli meg a mesével való munka lehetőségeit, és ezáltal ő is bevezetődik a mese alkalmazásába, akárcsak a leendő kliens a mesemunkába, ekkor személyesen megtapasztalható a módszer komplex hatása. Később erre az élményre alapozva követi a mesével való találkozástól az élmény elmélyítéséig a befogadás szakaszait és a módszertani eszközöket ezek segítéséhez, azaz a kulcsokat.

Az elméleti és módszertani ismeretek azokat az alapfogalmakat foglalják magukba, amelyek a népmese jelenlegi interdiszciplináris kultúrájának alapjait képezik, és ismeretük szükséges ahhoz, hogy pedagógiai keretek között és a segítő szakmában a mesék lélektani hatásához hozzáférhessünk. a mesekultúra jelenlegi színességét és mélységét ismertetjük az alkalmazott mesekultúrában való tájékozódáshoz. A népmese revival jelensége mögött ma már sok név, megközelítés, társszakma felsorakozik. Ezeket ismerni olyan, mint hamuban sült pogácsákat és útravaló eszközöket gyűjteni a mesében, mert ezekkel már rálát a mese alkalmazásának palettájára és a mély meseélmény bevezetésének a módszertanára. (részletes tematika)

A Oktatási Hivatal által akkreditált képzés (288/10/2020) módszertani alapvetéseket mutat meg a mese spontán hatásának érvényesítéséhez, és bevezetést képez a komplexebb alkalmazás elsajátításához. A képzés tanúsítvánnyal zárul, az alapvégzettségnek megfelelő kompetenciák szerinti alkalmazásra jogosít fel.

2. Lélekrendező mesemunka (30 óra MRSZE) – meseelem

a mesemotívumok pszichológiai szerepének áttekintését tartalmazza egy szimbólumterápiás és rendszerszemléleti megközelítésben.

Az IM alapfeltétele fokozatos építkezés meseelemből kiindulva, a meseszüzsé szerkezetében való jártasság és a mesemotívumok vizsgálata.

Második szakaszban a mesekezdés motívumait, segítők szerepköreit is áttekintjük, de egy új sajátélmény-mese adja a friss tapasztalati alapot a szakmai metatudatossághoz.

A mese lelki hatásának tudatos szakmai támogatásához a mesemorfológiai és hermeneutikai alapokat pszichológiai fókusszal alkalmazzuk. Bevezetjük a népmese pszichológiai szerepének és a metatörténet®-nek a fogalmát. A propp-i funkciók és a mesemunka szakaszainak az azonosításakor a mesemunka pszicho-morfológiáját vizsgáljuk.

Ebben a szakaszban történik a népmese narratív elemeinek vizsgálata is. Sokan átélik a gazdagság és bőség általi elárasztást amikor a szimbolikus képek tartalma feldúsul, életre kel és egyben személyessé is válik a kulturális és pszichológiai összefüggések feltársakor. Ezt a gazdagságot kell rendezni, és az aktuális szakmai célban használható eszközzé formálni a választott mese-elemet. Ezért elmélyülünk a szimbólumelemzés operatív módszertanában, a meseszövegek forrásaiban és mese-keresés módszertanában, majd zárásként egy közösen is használható dolgozat születik, amely a későbbiekben a képzésen belül elérhetőek)

Szimbólumterápiás módszertan szerint a mesei motívumok lélektani elemzésének szempontjait, valamint egy olyan rendszert sajátíthat el a résztvevő, amelyben a személyes értelmezések elsődlegesek, és az egyéni tartalmak az archetipikus mélységekkel egységben kezelhetők.

A képzés a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület specializációja, az Egyesület saját akkreditációjának részeként belső képzés első moduljának minősül, igazolással zárul, külön képzettséget nem ad, az alapvégzettségeknek megfelelő kompetenciák szerint alkalmazható, más módszertani képzettségekkel összeilleszthető.

3-4. Intermodális mesepszichológia (30+40 óra MRSZE) – teljes mese alkalmazása

a teljes mesei szüzsé lélektani munkába integrálását tekinti át. A lelki feldolgozás különböző modalitásban történhet, az egyéni értelmezések több pszichológiai modellt követnek. Ennek a sokrétűségnek a rendszerben kezeléséhez, valamint a mese pszichomorfológiájának alkalmazásához nyújt elméleti és gyakorlati alapokat a képzés második szakasza. A teljes mesei szüzsé narratív pszichológiai megközelítése és szimbólumterápiás szemléletű alkalmazása képezi a képzés alapját. Szupervíziós szakaszban elmélyült szakmai elemzések, esetbemutatások és a módszer gyakorlati alkalmazásának támogatása történik.

Mint legtöbb képzésnél, az IM-nél is a képzés egy bevezető, szemléleti, elméleti és módszertani rendszert nyújtó alap, amely az egyéni munka kovásza, elindítója. A képzésen való aktív részvétel mellett gazdag egyéni munka és tapasztalatszerzés szükséges a módszer eredményes alkalmazásához.

INTERMODÁLIS ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN (MRSZE)

IM harmadik szakaszában a mesét az állandó változás narratívájaként kezeljük. A teljes mesei szüzsé alkalmazását több változatban tekintjük át szintén új sajátélmény alappal. A meseszöveg változatai, az értelmezési folyamat változása, és a mesemunkának a lélektani változásban betöltött szerepe egyszerre fontos, a szerteágazó megközelítésben egymást kell erősítse a több szempont. Átváltozások köre olyan összetettebb meseelem, amit ebben a szakaszban közelítünk meg

Komplex mesealakok kerülnek fókuszba, a sárkánnyal a megküzdés változatai, a boszorkánnyal a női alakok köre. A meseelemzés rétegei és felületei keltik életre lélektani szempontból a mesét. Fő módszertani elem a narratív pszichológia meseterápiás alkalmazása, és egyben a szimbólumterápiás szemlélettel való találkozása. Ebben a metatörténet életbe lépését követjük narratív szemlélettel. Zárásként egy mese több szövegváltozatát is felvezetve a hallgató egyetlen szöveget fejt ki egy adott értelmezési keretben. A nyílt diskurzusban vezetett elemzés a későbbiekben a gyakorlati pszichológiai alkalmazás alapjául szolgál az Intermodális Szakmai Munkacsoport tagjai számára. (eddig feldolgozott mesék – szemelvények)

INTERMODÁLIS SZUPERVÍZIÓ (MRSZE)

IM képzés záró szakasza esetvezetést és elméleti elmélyülést kíván, aminek mentén a komplex módszertani és elméleti témákat visszük tovább. Mesealakokkal a női személyiségfejlődés transzteoretikus modelljét követjük. A megküzdés-küzdelem-változás mentén tárjuk fel a rítus és mítosz szerepét a mesepszichológiában, a meseterápia rítus-jellegét, és azt a folyamatot, ahogyan a mitológiai háttér a lelki munkát gazdagíja. Az átváltozás és újjászületés motívuma a segítők olyan mélységéhez visz, amelyben a pszichológiai eljárásmódok teljes tárháza helyet kap, a bionóm szemlélet® adta eszközökkel együtt.

A negyedik szakasz zárásaként egy eset bemutatása és megvédése képezi a vizsgát, amit a MRSZE vizsgabiztosa vezet.

Kinek ajánlott az IM képzés

Bevezetés a mesepszichológiába képzés ajánlott bárkinek, aki a népmesék lelki és kulturális anyagát szakmai vagy egyéni céllal használná.

Az Intermodális Mesepszichológia módszertani képzés ajánlható

 • pszichológusok és szakpszichológusok
 • gyógypedagógusok, dráma-pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek
 • tanácsadás más területein és az egészségügyi ellátásban pszichológiai munkát végzők számára, illetve
 • művészetterápiában, pszichodrámában, családterápiában képzettek
Bemeneti feltételek szakaszonként:

1.Bevezetés a mesepszichológiába -a népmese-alkalmazás alapjai (OH akkreditáció: 288/10/2020):
főiskolai vagy egyetemi diploma (más bemeneti feltétel nincsen)

2.Lélekrendező mesemunka – a népmese-elemek pszichológiai alkalmazása:

 1.  humán területen végzettség (főiskola, egyetem) és
 2. belső képekkel való munkában alapvető jártasság (AT, DIR, szimbólumterápiás-, jungiánus-, hipnoterápiás-, művészetterápiás módszerspecifikus képzettségek – részletekért keresse a képzőt).
 3. Bevezetés a mesepszichológiába képzés teljesítése

3.-4. Intermodális mesepszichológia – a népmesék célzott alkalmazása önismeret és személyiségfejlesztés területén

 1. Lélekrendező mesemunka  képzés sikeres teljesítése

A képzést 7-10 órás képzési napokkal, 7-12 fős csoportokban szervezzük, főként szombat – vasárnap. A képzés aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván. A módszertani szakaszok végén dolgozatok, szupervíziós szakasz lezárásaként esettanulmány és vizsga szerepel.

Helyszín (időpont a részletes ismertetőben frissítve): Budapest, Szentkirályi utca 10

 1. Lélekrendező mesemunka
 2. Intermodális elmélet-módszertan
 3. Intermodális Mesepszichológia szupervíziós modult a résztvevőkkel egyeztetve ütemezzük évente téli-tavaszi időszakban, havi 1 hétvégi nap.

A képzés aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván.

Regisztrációs felületeken lehet jelentkezni, az adatkezelés a felnőttképzési törtvény kívánalmai szerint történik.

A regisztrációt a befizetés sorrendjében válik aktívvá. Kérem, figyelje a határidőket.

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
Bevezetés modul: 87.000 Ft – korai jelentkezéssel 79.000 Ft
II. – III. (MRSZE) modul 90.000 Ft / 30 óra, 3000 Ft / óra
IV. (MRSZE) modul 120.000 Ft / 40 óra, 3000 Ft/óra + vizsgadíj

A részvételi díj magában foglalja az előadásokhoz, gyakorlatokhoz szükséges anyagot, jegyzetet, az otthoni feladatokhoz szükséges segítséget – egy egyéni konzultációt, és a vizsga biztosítását. A képző biztosítja a teljes kívánt irodalomhoz való hozzáférést, továbbá szükség esetén egy egyéni konzultációt. A feladatok értékelése a szempontoknak megfelelően történik, a résztvevők együttműködésével.

A részvételi díj fizetendő legkésőbb a képzés kezdése előtti 5. napig.

Bankszámlaszám: ESTE 11600006 – 0000 0000 – 01747012 (közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, képzési szakasz címét és kezdő dátumát)

A részételi díj elfogadása a szervező részéről előszerződésnek minősül. A képzés esetleges módosulása, halasztása esetén (vis major, egészségügyi rendelkezések) az összeg kezelési költség levonásával visszakérhető. A képzés sikertelen teljesítése, mulasztás, kimaradás esetén részvételi díj megtérítésre nem kerül, és egy alkalommal egy naptári éven belül van lehetőség a tanfolyam befejezésére, pótlásra (az induló képzéseknek megfelelően).

A képzés szervezésében az egészségügyi rendelkezéseknek megfelelő szükséges változtatások történhetnek, a jelentkezők értesítésével (egyes szakaszok online felületre kerülhetnek, ami az időpontokban is változást indokolhat).

Intermodális mesepszichológia képzési felelőse, a módszer kidolgozója:
Stiblár Erika, tanácsadó szakpszichológus, relaxációs és szimbólumterápiás szakember