Meseterápiás képzés

LÉLEKVEZETŐ MESÉINK meseterápiás elméleti alapok – okt.11.

Az Intermodális Meseterápiás képzés bevezetéseként egy interdiszciplináris elméleti teret és szakmai párbeszédet teremtünk. Ez szükséges szükséges majd a népmese terápiás hatásának vizsgálatakor, hiszen a pszichológiai vonatkozásokat is a maguk érvényességi körében tudjuk kibontakoztatni. Ezért látnunk kell a pszichológiai vonatkozások mellett / előtt az interdiszciplináris közeget, amelyben a komplex mese-tudomány létezik.
Az elméleti nap során egy olyan közös gondolkodási alapot alkotunk, frissítünk fel, amely a pszichológiai munka támogatásaként áll rendelkezésünkre a mesei narratívák alkalmazásakor.

A Lélekvezető meséink – elméleti nap nyitott azok számára, akiknek valamilyen kötődésük lévén a mesékhez ebben az együtt gondolkodásban aktualizálni szeretnék tájékozottságukat. Az elméleti alap egyben feltétele az Intermodális meseterápiás képzésnek, ezért javasoljuk azoknak is, akik a későbbiekben képződni szeretnének.

Az IM képzés elvégezheti képi módszerben jártas pszichológus, pedagógus, humán foglalkozású szakember. (módszerspecifikus vagy szakképzést végzett, illetve képzésben levők , aki a képzés szuperviziós szakaszába lépett)

A népmesék alkalmazásának szakmai hátterét a  mesei szöveganyag tekintetében egyrészről a folklorisztikai alapok mérvadók, másrészt az irodalmi – hermeneutikai kutatások eredményei követendők figyelemmel. Harmadikként pedig, hogy a mesés hármast vegyük alapul, a szimbolikus jelentések kulturális hátterét is számításba érdemes venni. Ezeket a területeket tekintjük át az alábbi tematika szerint:

1. „A színében változó királyné” – érdekes mesecímek és mesetapasztalatok
2. Mese és a mátka – a népmese kutatásának születése és fejlődése
3. Meseösvénytől Meseközponton át az Országos Konferenciáig – a népmese reneszánsza a kulturális jelenben
4. Hazug Pista bácsi meséitől Illyés Gyuláig – a mesegyűjtés irányzatainak narratív jelentősége
5. Süsütől a Hétfejűig és vissza – meseátiratok és meseelemek megjelenésének sokszínűsége
6. A meseteremtő és mesefogyasztó lélek – a mese eredetelméletei
7. Szóból font valóság – meseszó ereje és az írásbeliség hatása a szövegfolkórra
8. Az ezerráncú szoknya öregasszonya – hagyományos mesemondástól az alkalmazott mesemondásig
9. Mesevariánsok gazdagsága a magyar szövegfolklórban
10. Mesemorfológia alapjai Propp nyomán – elmélet és gyakorlat
11. Ismert mesék áttekintő elemzése, avagy hol voltunk és hol nem voltunk a mesében
12. Hamupipőke, Hamupepejke és Hammas Gyurka – meseelemek csokorba gyűjtése

A képzést tartja: Stiblár Erika tanácsadó szakpszichológus, relaxációs és szimbólumterapeuta, az Intermodális meseterápiás módszer kidolgozója

Időpont: 2019.10.11. péntek, 9.30 – 17.30-ig.
Jelentkezni: stiblar.erika@pszichoforras.hu

Helyszín: Budapest, Szentkirályi u. 10
Részvételi díj MRSZE tagoknak 9000 Ft., egyesületi tagsággal nem rendelkezőknek 12000 Ft.