Tudatosan élni a mesékkel

A lelket építő és erővel feltöltő lehet a mese. Ha gyakorlatba illeszkedik a meseélmény, az megmutatja a népmese pszichológiai erejét is. A megszerzett tudás és tapasztalat ugyanis a mindennapokban megmérettetik, és gyakran hasznosnak találtatik. A népmese spontán hatása életkortól függetlenül része lehet az életünknek. A mesepszichológia ennél tovább lépik, hiszen a spontán hatások megsegítése mellett egy célzott lélektani munkát végez a népmesével.

Szülőként a reggeli indulás, a hétvégi készülődés közben is felbukkannak a mesék. Ezekben a helyzetekben gyakran érdemes azonnal reagálni, és így naponta alkalmazni a meséket (nép- és irodalmi meséket egyaránt). Az együtt megélt, közös védett térben megtapasztalt meseélmény, a saját  meseértelmezés egy mély érzelmi és szellemi élmény-alap lehet. Ebben az élményben együtt tanul a szülő és a gyerek, és mindez a későbbiekben számtalanszor szolgálhat erőforrásul.

Felnőttként új meseélményhez juthatunk, sokkal komplexebb módon dolgozhatunk a mesékkel. miközben rácsodálkozunk a mesék mély és gazdag lelki szimbolikájára, az erőforrásaikat erőteljesebben, az aktuális élettémáinknak megfelelően használhatjuk általuk.

A varázsmesék narratívái egy pszichológus szemével alapvető lelki területeket írnak le:

  • megszületés, halál, újjászületés, beavatás,
  • jelen-LÉT, éberség, befele figyelés, sokrétű értelmezés
  • elindulás, váltás, vállalás, válságkezelés, kapcsolatok, krízisek,
  • erőforrások, segítők, szövetségesek, képességek
  • élet-fordulók, felnövés, érés, életfeladat, hivatás-hitvallás
  • rálátás, szemlélet, szimbolikus munka lépései,
  • önismereti munka tanulása, élménytől a felismerésig jutás

A mindennapokban kultúránk szerves részeként találkozunk a mesékkel (jó esetben), amelyek csak az írásbeli lejegyzés szakaszában lettek kinevezve nagyrészt gyerekműfajjá. Fennmaradásuk több évszázada (évezrede?) során minden életkornak szóltak, igaz, csak úgy beszélték a nagyok meséit, hogy “gerenda (avatatlan – gyerekfül) ne legyen”. Sok élethelyzetben jelentettek támaszt, szórakozást és erőforrást. A népmese és mesemondás reneszánszát éljük manapság, a szövegfolklór széles körű alkalmazását láthatjuk: mesepedagógia, mese-élmény és meseút, hagyományos mesemondás és storytelling. (olvass utána ezeknek a forrásoknak)

A mesével való foglalkozás a lélektani hatás által válik még érdekesebbé.  Fontossá vált napjaninkban a mese közösségépítő és kultúraközvetítő hatásán túl lélektani hatékonysága. A mesék személyiségfejlesztő, önismereti hatása hazai és nemzetközi szinten is széles körű, mondhatni színes palettát képeznek ma már a meseterápiák, mesepszichológiai módszerek.

A népmesék és gyermekirodalmi alkotások spontán terápiás és tanító hatásával bárki élhet, aki ösztönösen vagy tudatosan hagyja a mesét élmény-szerűen hatni.

Komplexebb terápiás hatások gondozásához szükséges mélyebben ismerni és vezetni lélektani munkát.

 

MESEPSZICHOLÓGIA

A mesepszichológia a mese alkalmazásának az a formája, amelyben tudatosan, rendszeresen és tervezetten, valamely lélektani cél érdekében használjuk a kész meséket, valamint a mesealkotás lehetőségét is (saját mesék, én-mesék, életmesék).

 

INTERMODÁLIS MESEPSZICHOLÓGIA a népmesék lélekrendező és személyiségfejlesztő hatásait alkalmazza szimbólumterápiás és rendszerszemléleti keretben. Azzal a lehetőséggel élünk ebben a módszerben, hogy a hagyományos népmesék lélektani környezetében megszülethet egy olyan lélektani klíma, amelyre – ha kell, segítséggel – építhetünk önismereti, korrekciós és fejlesztő munkát is. Ebben a megközelítésben a népmese gazdag lehetőség, talaj, keret és inspiráció a lélektani munkára. Az intermodális módszertan rendszerben kezeli a mese értelmezési síkjait és a lelki munka különböző modalitásait, hogy a sok csodában (lehetőségben és szabadságban) és a szimbólumok mélységében ne tévedjünk el.

Az első kutatás ebben a személetben 2004-2005-ben indult. Ezt követően a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSZE), és a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) Népmese Napja konferenciáinak interdiszciplináris közegében folytatódott a módszertan kidolgozása.

Az Intermodális mesepszichológia tanfolyam (IM) a Bevezetés a mesepszichológiába önálló 30 órás akkreditált képzéssel kezdődik, következő szakaszai (30+30+40 óra) a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület belső specializációjaként elérhető. Képzésekről részletes információt ITT.