MESEKONFERENCIA

MESE – LÉLEKTAN – ÉLMÉNY

népmesepszichológiai konferencia 
2022 OKTÓBER 1-én – 15-18 óra
Budapesten és online

FELHÍVÁS:

A mesepszichológia minikonferenciáján a tavalyi szimbolikus formák után idén a közös szó az ÉLMÉNY. Mesepszichológiai élmény az irodalomterápia terepén, pszichiátriai osztályon, egy művészetterapeuta kezében és a tudományos közegben.

Az élmény pillanatnyi formákat ölt, majd feloldódik a lélekben. A felszínen, a megformálódó élményekben látjuk az egyéni formákat, amit a mesepszichológiai folyamatban láttatni szeretnénk, mielőtt a mélylélektani terekbe integrálódik. A lélektani élmény a célja és a kihívása is a mesemunkának, aminek árnyalatait, csobbanásait mutatjuk be idén a MRSZE keretében.

Minikonferenciánkon célunk megmutatni a mesepszichológia és irodalomterápia viszonyát egy irodalom- és meseterapeuta szemszögéből, aki csoportjának megéléseiben is láthatta a hasonlóságokat és különbségeket. Célunk bemutatni az intermodális meseterápia vezetését egy pszichiátriai osztályon – a pszichológus és a kliens élményeinek az optikájából is. A meseértelmezés megélés nélkül nem hiteles, a feldolgozás gyakran hosszú, az élmény színes – művészetterápiával ábrázolva megfogható ez a színesség és a feldolgozása izgalmas, amit bemutat a művészet- és meseterapeuta.  A szakmai kerekasztalunk fókusza az az élmény lesz, amit egy másik szakmában elmélyült mesekutató megél a pszichológiai eredmények integrálásakor, és amit a pszichológus átélhet a filológiai vagy folklór munkák alkalmazásakor.

 

TERVEZETT PROGRAMUNK:

 • Népmesepszichológia és irodalomterápia szövevényes viszonya – Tóthné Muráncsik Mónika  mesterpedagógus, irodalomterapeuta
 •  „Úgy szeretlek, mint a sót” – intermodális meseterápia a pszichiátriai osztályon: lehetőségek és keretek – Csizmár Orsolya klinikai szakpszichológus-jelölt
 • Rózsa királyfi krízise: a megküzdés szimbólumai egy magyar népmesében – Illés Hilda  tanácsadó szakpszichológus jelölt, , alapozó terápiás mozgásfejlesztő
 • Interdiszciplináris mesetudomány: mit merítenek mások a mesepszichológiából – beszélgetés Nagy Gabriella Ágnes – irodalmár és mesekutatóval, a Magyar (nép)mese, és a Sorsbejárások című könyvek szerzőjével

Helyszín – online (zoom), vagy személyesen:

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület. 1088, Budapest, Szentkirályi u. 10. II/17.

 

RÉSZVÉTELI DÍJ:
7000 Ft teljes díj
3500 Ft MRSZE tagok és IM tagok – képzésben részt vevők

 

REGISZTRÁCIÓ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOu_t9_xUUawJxqMFNE-vo5grG9afIVB3oRMzeEyczF8PtRw/viewform

 

Bemutatkozások, absztraktok:

NÉPMESEPSZICHOLÓGIA ÉS IRODALOMTERÁPIA SZÖVEVÉNYES VISZONYA – előadás esetismertetéssel

Tóthné Muráncsik Mónika – magyar-angol szakos tanár, mentortanár, mesterpedagógus, irodalomterapeuta, IM meseterapeuta.

 

Mindig is hittem, tudtam, hogy olvasni jó, s erre szerettem volna ráhangolni, megtanítani a körülöttem élőket is. A különböző módszerek közt így találtam rá a biblioterápiára, amely gazdagságával, szépségével és személyközpontúságával nyűgözött le. A Pécsi Tudományegyetem képzésén aztán tanáraimtól ismereteket, lelkesedést és hitet is kaptam, hogy szükség van arra az önismereti-mentális támogatásra is, amit én az irodalom segítségével nyújtani tudok. Az ezután megismert intermodális mesepszichológia módszere pedig új utakat, új lehetőségeket, új mélységeket adott a munkámnak az iskolában és az irodalomterapeutaként végzett tevékenységemben is.

Mindkét módszerben egy jól megválasztott szöveggel utat találhatunk önmagunkhoz és másokhoz, a világhoz, hogy aztán abban harmonikus módon tudjunk létezni, teljes szívvel megélni az örömöt és méltó módon viselni a fájdalmat. A népmeséktől a kortárs irodalmi szövegekig gondolatgazdag, változatos művek állnak készenlétben, hogy megszólítsanak minket. Segítségükkel, irodalomterápiás és meseterápiás módszerekkel én azon dolgozom, hogy Egy szöveggel közelebb® kerülhessünk a célhoz. 

Előadásomban az irodalomterápia és az intermodális mesepszichológia módszer meseterápiás eszközrendszerének hasonlóságait és különbségeit veszem számba, bemutatva, hogy a csoportműködésben hogyan alkothatnak szinergikus kapcsolatot hozzásegítve a résztvevőket a hatékony önismereti munkához. 

 

„ÚGY SZERETLEK, MINT A SÓT” – az Intermodális Mesepszichológia a pszichiátriai osztályon: lehetőségek és keretek

Csizmár Orsolya – klinikai szakpszichológus jelölt, relaxációs és szimbólumterapeuta, IM meseterapeuta

 

Az „élet sóját” keressük ismételten, amikor a pszichológia megjelenik a mesében – és a mese megjelenik a pszichológiában. Előadásomban egy jól ismert mese által mutatom be néhány esetvignettán keresztül a kamaszokkal végzett mesemunka tapasztalatait. Ugyanaz a mese – sokféle hangsúly! A só című népmese alkalmazását ismerhetik meg klinikai keretben, több fókusszal és problémakörben.

A mese gyermekkorom óta érdekel és lenyűgöz, és most a szakmában is megtaláltuk egymást. Pszichológusként dolgozom a Heim Pál Pszichológiai Szakambulanciáján. Itt kamaszok problémái által fiatalok és családjaik nehéz helyzetére kell segítséget kínálni különféle pszichés problémák mentén, nagy időnyomásban.

Ebben a szakmai kihívásban igazán jól jönnek a mesék, amik az emberi psziché működését, az emberi kapcsolatok természetét is tükrözik. Relaxációs-, szimbólumterápiás és pszichodráma eszközökkel dolgozom az Intermodális Mesepszichológia módszerében.

A diagnosztikai munkában és a terápiás térben alkalmazom a mesét, ami többek között projekciós felületet biztosít a lelki munkához, egy olyan autogén élmény megszületéséhez, amit személyes jelentés formájában magával visz a kliens.   

 

RÓZSA KIRÁLYFI KRÍZISE – a megküzdés szimbólumai egy magyar népmesében.

Illés Hilda – tanácsadó szakpszichológus jelölt, OH kártya instruktor, alapozó terápiás mozgásfejlesztő, jogász, IM meseterapeuta jelölt

 

Rózsa királyfit többször miszlikbe aprítják az Óriások. Feldarabolását követő újjászületésében egy titokzatos nő, az elátkozott királylány segíti. Bátyjai megmentésének és a boszorkánnyal való találkozásnak már az elő-haló víz birtokában vág neki. Sikeresen megvívott harcainak tapasztalatait átdolgozza, beépíti önmagába, és így a legyőzött országából elmenekülő királyfiból királlyá lesz.

A Hilda név jelentése harc, harcosnő. Élem ennek a névnek a jelentését, ízlelgetem a minőségét. Minden életszakaszomban mást jelentett számomra a harc, s mást jelent harcosnőnek lenni. Jelenleg a megküzdés, az erőforrásaink felfedezése, mobilizálása a leghangsúlyosabb. Ez az, ami pszichológusként a felnőtt tanácsadásban és a gyerekek fejlesztésekor is foglalkoztat. Gyermekkorom óta megindítanak azok a történetetek, mesék, amelyekben olykor szélsőséges körülmények között kell helytállni, hinni, kitartani, gyarlóságot elfogadván, meghaladván, miszlikbe aprítás után feltámadva végül hőssé válni, a saját életünk vagy akár egy nagyobb közösség hősévé.

 

Rózsa királyfi izgalmas, feldarabolásokkal-megküzdésekkel-újjászületésekkel tarkított történetében a megküzdés lélektana iránt érdeklődésem és a mese iránti szeretetem talált egymásra. A mese szimbolikus történet, melyet több lélektani tematika alapján közelíthetünk meg. A bennünk zajló lelki folyamatok, mint projekciós felületre, vetülnek rá a mesére, és kapnak hangsúlyt az intermodális szemléletben végzett mesemunka során.

Mi Rózsa királyfi titka? Krízisének és küzdelmének állomásai adják előadásom vezérfonalát, a megküzdés mesei szimbólumai segítenek együtt gondolkodni arról, hogyan is élhető túl egy-egy krízis, és hogyan növekedhetünk általa.

 

INTERDISZCIPLINÁRIS MESETUDOMÁNY – mit merítenek mások a mesepszichológiából

 

Nagy Gabriella Ágnes – irodalmár és mesekutató, a Magyar (nép)mese, és a Sorsbejárások című könyvek szerzője

Filológia és pszichológia találkozása mentén Nagy Gabriella Ágnes irodalmárral beszélgetünk a SORSBEJÁRÁSOK című könyvének megírásáról, a népmesék mindenkori vizsgálatáról, és arról, hogy mindez mit jelent számára a mesék lélektani megélésben. A filológus személyes kalandját követjük a mesék mélységében.

„Szeretek összehasonlító elemzéseket írni, amelyek vagy mesetípusok variációit, vagy népmesék kortárs átiratait veszik górcső alá annak tudatában, hogy jelen korunkban sokaknak kapaszkodót jelentenek azok a narratívák, amelyek lehetséges kiutakat vázolnak föl egy-egy „befagyott” vagy lehetetlennek tűnő helyzet felismerésére és megoldására.

 

Végzettségem szerint magyar-angol szakos középiskolai tanár vagyok. Doktori fokozatot prof. Szegedy-Maszák Mihály témavezetettjeként szereztem, és úgy gondolom, erre a mai napig büszke lehetek. Kutatásaim csak a disszertációm megírása után fordultak a népmesék majd a gyerekirodalmi művek tanulmányozása felé.

A mesékről való gondolkodás folyamatában nagy hasznát vettem annak a képzettségnek, amit bölcsészként a tanulmányaim során sajátítottam el itthon valamint külhonban, illetve annak a számtalan terápiás módszernek, amelyet megismertem és/vagy az idők során meg is tanultam.”

 

 

BESZÁMOLÓ a 2022-es minikonferenciáról:

Mese – Lélektan – Élmény hármasság megjelent a konferencián is, külön az előadásokban, és együtt a teljes szakmai élményben. A technikai kihívások mellett maradt tartalom és idő az élményre. Néhány visszajelzés az eseményről:

Zseniális téma a mese, és az abba való belemélyedés, sokféle módon. Kimeríthetetlen a tárháza. Szeretek elmerülni ebben. És a tegnapi nap a professzionális tudás birtokában lévő lelkes előadókkal nagy merülés volt nekem. Erika moderálása beszélgetései az előadókkal tovább emelték az amúgy is magas színvonalat. Egyszerűen KÖSZÖNÖM!

Nagyon izgalmas volt, hogy ugyanazon mese milyen más történetként jelenhet meg a Kliensekben. sok felismerést köszönhetek neki már most is, zárványokat nyitott fel, és ehhez ez a konferencia is hozzátett.

Saját tapasztalatok megoszlása terápiás folyamat bemutatása sok gondolatot ébresztett bennem.

A só az egyik kedvenc mesém és a két evészavar két “olvasata” nagyon érdekes és meglepő volt    

Nagyon érdekes volt, hogy fejlődtek a királyfi megküzdési módszerei a mese folyamán és nagyon más nézőpontot mutatott számomra a bemutatás, több népmese is beugrott, amit újra olvasnék ebből a nézőpontból is.

Igazán profi elemzést kaptunk! Rengeteg mindenre kiterjedt az előadás. Sok sok további gondolkodásra késztetett.

Egyedi gondolatok ott születtek előttünk. Új összefüggések keltek életre. Szuper volt ezt hallani.

Meseterápia Intermodális Mesepszichológia | Facebook

https://www.facebook.com/mesepszichologia.intermodalis/ 

 

 

2021-es MINIKONFERENCIA

NÉPMESEPSZICHOLÓGIA A GYAKORLATBAN – minikonferencia segítő foglalkozásúak számára

bemutatkozók, program és beszámoló olvasható az alábbiakban – 2021 SZEPTEMBER 25-én Budapesten és online – megvalósult

A FELHÍVÁS 2021:

A népmese reneszánszát éli. Különböző tudományterületeken szerteágazóan alkalmazzuk, lelkesen műveljük és kutatjuk az évszázados tudásanyagnak ezt a koncentrátumát. Lélektani lehetőségei is gazdagok, kutatása több irányzatnak feladatot ad.

Népmese napja alkalmából a lélektani vonatkozások gyakorlatba ültetéséről és alkalmazásáról beszélgetünk az intermodális mesepszichológia szemléletében. Előadás, esetbemutatás  és kerekasztal keretében beszélgetünk a magyar népmesék lélekrendező, önismereti és komplex pszichológiai hatásairól.

 

VÉGLEGES PROGRAM 2021.09.25:

15.00 – 15.40  Sebestyén Ágnes:  A farkas, mint lélektani segítő a magyar népmesében / motívumelemzés

15.45 – 16.30   Stiblár Erika: Népmese szakralitása a pszichológiai munkában / előadás

16.40 – 17.15  Retek Diána: A hűség, a leválás és az individualizáció küzdelme / esetvignetta

17.20 – 18.00 „Már ma legyetek a mi vendégeink” – a mesepszichológia interdiszciplináris jelene / kerekasztal Szávai Ilona, Kerekes Valéria részvételével

 

ELŐADÓINK BEMUTATKOZÁSA 2021:

Sebestyén Ágnes:

Biomérnök és mérnök-tanár képzésben egyfelől kaptam egy rendszerező, logikus gondolkodásmódot, valamint megismertem a pszichológia és a segítő szakma alapjait. Ahhoz, hogy a segítő szakmához közelebb kerüljek, elvégeztem a mentálhigiénés szakemberképzést, és a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületben az autogén tréninget, majd a várandós relaxáció képzést is. Ehhez tettem hozzá két év művészetterápiás képződést, és a coach végzettséget is.

Az Intermodális mesepszichológia módszere által a gyermekkoromnak máig magával ragadó, elbűvölő történetei a segítő szakma eszközévé váltak számomra. Megélem szakemberként és a magánemberként is, hogy a történetek ereje van, ha hallgatom, olvasom, vagy ha az életünkre átírható, máshogy értelmezhető történetként kezelem. Egyik történetem, ami régóta velem van, A szárnyas farkas.

A farkas már az emberiség születése óta mellettünk él. Alakja a mitológia, népi hiedelmek és tudattalanunk szereplője. A farkashoz kötődő szimbolika kettős: egyszerre jeleníti meg a legsötétebb oldalunkat, a vadságot és mohóságot, valamint az erőt, a védelmet és a közösséget. E kettős megítélése ellenére a farkas szinte kizárólag segítő állatként jelenik meg a magyar varázsmesékben. Ez a farkas inspirált az előadásra, amely során bemutatjuk a varázsmeséinkben megjelenő segítő állatokat, ebből kiemelve  a farkas szimbolikáját, lelki vonatkozásait. Izgalmas kitekintés az, hogy a segítő állat meseelemet tartalmazó mesék segítő munkában hogyan használhatók, és ebben a farkas milyen szárnyalási lehetőségeket ad.

 

Stiblár Erika:

Pszichológusként megfogott a népmese szakmai alkalmazása, és kutatni kezdetem, hogy mi történik, hogyan hat a mese. Első lépésektől építettem fel egy kutatást, egyben egy módszer kialakítását jelentette, amiből pár év alatt az Intermodális Mesepszichológia született meg. Elvarázsolt és elkötelezetté tett az a rend és következetesség, ami a mese és köztünk történik. Ebben a keretben gondolkodtam tanácsadó szakpszichológusként, és a relaxációs és szimbólumterápiás módszerspecifikus képződéseimben is. A népmese pszichológiai alkalmazását kerestem szakszolgálatban, oktatási intézményben, szakmai képzésben és a kutatásban. Újra és újra a segítők sorát jeleníti meg számomra a népmese a szakmai munka minden területén.

 

Beavatásként kezelni a mesét izgalmas kérdés és csábító lehetőség. Közismert ma már, hogy a népmesék képesek arra, hogy vezessenek bennünket. De miben vezetnek, és hogyan kellene hozzájuk nyúlni, hogy ezek a mély és tág lehetőségek is megnyilvánuljanak? Hogyan lehet hozzáférni és mit jelenthet a szakralitás a mesével való lélektani munkában? Az előadásban azt érintjük, hogy hogyan lehet a mesék szövegét kollektív fantázián túl egy szimbolikus szövegként kezelni, és hogyan egy fajta beavatás a mese. Minden mesemunkához kérek egy mesés vezetőt, vagyis a meseszöveget, amelyik a módszertani munkát is vezérvonalként segíti, képesen megjeleníti. Ebben az előadásban egy lány útja segít, aki új szemléletet kap, és ezzel új életet. (melyik mese lehet ez?)

 

Retek Diána:

Szociális munkásként dolgozom a II. kerületi Család-. és Gyermekjóléti Központban. Ezen a helyen az élet mindenféle megpróbáltatásával találkozom a hozzánk forduló ügyfelek által. Tapasztalatot szereztem család, és párterápiák illetve autogén tréning vezetésében. A segítő munkában gyakran használtam képeket, szimbólumokat a dinamika, vagy a mentális állapot közös megértéséhez. Ezek egy közös mély megértést segítettek elő a folyamatokban. Ez motiválta a mesemunkával való ismerkedésem. Személyes élményemet is az jellemezte, hogy a mesék által a magamról alkotott tudás egy intenzív élményen keresztül transzformálódott, és teremtett bennem új látásmódot, rendet. Ezek után nagyon izgalmas volt egy magával, kapcsolataival vívódó egyetemista lányt kísérni mesemunkával. Látni azt, hogy amit az ész felfog, de a lélek nem tud elfogadni, mert annyira elviselhetetlenül fájdalmas, abban hogy teremt rendet a mese.

 

BESZÁMOLÓ 2021

Népmesepszichológia – együttlét – hála: EZ A MESÉS hármasság alakult ki a farkas szimbóluma, a mese szakralitása, egy önállósodó lány esete és Szávai Ilona – Kerekes Valéria által körülült kerekasztallal.
 
Hálával és köszönettel gondolunk vissza többen arra a szombati napra.
Köszönöm a lelkes részvételt, a szervezők és előadók helytállását, és minden gyakorlati és elvi támogatást. Felemelő volt, ahogyan ez a rendezvény létre jöhetett, ilyen gyors és hatékony szervezéssel, röpke 3 hét alatt, és ilyen kiemelkedő tartalommal.
Örülhettünk egymásnak, a szellemi találkozásoknak legyen az online téren át vagy fizikai jelenléttel megerősítve. Bízunk benne, hogy mindenki építkezett, töltekezett belőle.
Folytatjuk. Folytassuk. Holnap legyenek a ti vendégeitek is szakmai és személyes térben egyaránt.

VISSZAJELZÉSEK Intermodális Mesepszichológia Minikonferencia 2021

Hálás vagyok a részletes visszajelzésekért, hogy láthattam, mi történt bennetek az „itt a vége, fuss el véle” után. A visszajelzésekből az első 13-t teszem közzé (mesés szám), szakma szerint csoportosítva, az eredeti formájukban adatvédelmi szempontból védetten az IM dokumentációjában elérhetőek.

A szervezési forma szívetekhez nőtt. Ebben a hibrid formában megtaláltuk magunkat, úgy tűnik. Összességében az elérhetőség és ugyanakkor a személyes kapcsolat, az időkeret, (és egy kis csiszolással) a technikai megoldás nagyon jó egységet alkotott, ezért megtartjuk idén is:

OKTÓBER 1-én szeretettel várunk a 2022-es MINIKONFERENCIÁN
az IM szakmai mese-munkacsoportja és a MRSZE
.

Örülök, hogy inspirálódtatok az előadásokból, tovább is gondoltátok, így a jövőben – azaz az idei minikonferencián – megszívlelhetem a kéréseket és kérdéseket.

 

B-K V. pszichológus: kíváncsi voltam a mesékre, népmesék motívumaira -A farkasokkal futó asszonyok olvasása óta érdekel a téma

 • A farkas ellenpólusa a szarvas (jelenleg a szarvas motívum visszatérő nekem személyesen), illetve a szakralitás, szakrális kommunikáció fogalma elgondolkodtatott és kutakodásra inspirált. Későbbiekben esetbemutatások illetve farkashoz hasonló elemek kiemelése érdekelnének.
 • Nagyon izgalmas volt, főleg a hang, az üvöltés és a nőiség, valamint a szarvasbőgés, és annak hatásait továbbgondolva…

K.E. pszichológus: cél a módszerbe való mélyebb betekintés volt, és ezt megkaptam.

 • Fontos volt az a mondat, hogy „a szimbolizációs mesemunkában a különféle síkokról érkező kommunikációs jeleket befogjuk és segítjük a klienst, hogy saját önismeretében haladni tudjon”.
 • A motívumkutatásban felcsigázott a farkasüvöltés és női lélek kapcsolata. Majd szeretnék utána olvasni, nagyon érdekes számomra, mert aktuális igényem lenne egy ilyenfajta “magamhoz kapcsolódás”.
 • Az esetbemutatásból azt emeltem ki, hogy az esetnél végül az “életszorongásból életfelelősség lett”

K.E. szakpszichológus: érdeklődés hozott ide, és azzal megyek el, hogy: A mese nem játék…inkább egy együtt gondolkodás. A motívum bemutatása magas szintű, gondolatokra inspiráló volt, a szakralitás témája nagyon figyelemfelkeltő, mélyreható, az esetbemutatás igazán emberi, magas szakmai  szintet képviselő.

K.I. jogász, pszichológus: Jó lenne egy egész napos rendezvény, a személyes részvevőknek a végén kis csoportos beszélgetésekkel a mese, meseterápia témakörében. Örülnék esetleg egy irodalomajánlónak azok részére, akik szívesen olvasgatnának bővebben ebben a témakörben.

Sz. B. klinikai szakpszichológus: idősekkel végzett csoportos munkában szoktam használni meséket – leginkább az volt bennem, hogyan gazdagíthatnám ennek a menetét:

 • Rendkívül inspiratív volt. Engem most leginkább az indított további útra, hogy a motívumok alaposabb megismerése mennyivel gazdagabbá teszi a mesékkel végzett lélektani munkát.
 • További kérdéseim éppen az, hogy a motívumok alaposabb megismerésében, feltérképezésében merrefelé érdemes elindulni, milyen kötetet, szerzőt érdemes forgatni?

T.M. pszichológus, IM képzett: tanulás és fejlődés céljából kapcsolódtam be, és a gyakorlati dolgokat viszem magammal, amit a munkámban hasznosítani tudok. Kérdéseim: Mikor lesz megint? A bemutatót megkaphatnánk?

 

MÁS SZAKMÁK

B.K. újságíró, lelkigondozó: a Hallám, mi lesz?-kérdéssel és kíváncsisággal érkeztem, és annak megnyugtató biztonságát viszem magammal, hogy a mesével való munka lehet olyan egyszerű és tiszta is, mint a só. A mese a lelkigondozásban – ez foglalkoztat, és a későbbiekben is érdekel minden, ami ide kapcsolható.

Keresem azóta is a farkasüvöltés és női lélek rezonálásának okát. A szakralitásos volt az az előadás, amelyiket még emésztek.

Az esetbemutatásnál Szerettem volna időt a kérdezősködésre. Megfogott az egyszerűsége, és kaptam egy jó biztatást arra, hogy merjem használni munkámban a mesét. Ugyanakkor elindított bennem egy folyamatot:

Meg ne szüntessétek az on-line kapcsolódást! Nagy lehetőség ez a “távoli rokonoknak”.

B.M. képzőművész, művészetterápiás és meseterápiás szakember: tudattár bővítés céljából csatlakoztam. Szerteágazó, ismertető, érdekes volt milyen sok szemszögből lehet egy szimbólumhoz közelíteni. A szakrális témánál a PPT elakadt, és így túl gyors volt az előadás ahhoz, hogy mindent le lehessen írni. Az esettanulmány nagyon hasznos és inspiráló volt és sok érdekes rálátást hozott.

D.N. E. meseterapeuta/ jogász / tanár: a témák érdekessége hozott ide. Az előadások érdekesek, tanulságosak, figyelemfelkeltők és elgondolkodtatók voltak. A módszer iránti érdeklődés ébredt bennem. Számos érdekes információval lettem gazdagabb és egyre több kérdés merül fel bennem a hallottakkal kapcsolatban.

K.É. kommunikációs szakember: Tökéletes volt. Az is tetszett volna, ha egy mese ki van választva és annak a szimbólumai vannak kielemezve. Az csigázott még fel a legjobban, hogy a Dixit kártyák a mesék használatában, szimbolikájában hogyan értelmezhetőek?

M.A. mentálhigiénés szakember: Nem emelnék ki semmit. Az egész együtt kerek volt. Az érdekelne, hogy mikor lesz folytatása az előadásnak? Megerősített a mese erejéről.

N.M. tanár, meseterapeuta: azért jöttem, mert érdekeltek a témák. Tetszett a minikonferencia felépítése, izgalmas lenne még ugyanígy másik szimbólum és másik mesék.

 • Izgalmas volt, annyi oldalról hallania farkasról, figyelni arra, hogy sokkal több mindent rejt magában a szimbóluma.
 • Beindította a fantáziám a hozott mesével való munka, és az, ami már a továbbképzésen is megragadott, hogy mennyi mindent végig lehet járni lelki síkon a mesében, ami segíti a gyógyulást, az egyéni síkokon, mely nekem szól.
 • Nagyon köszönöm az esettanulmány, szépen felépített, érthető előadása volt egy lány megrázó történetének. A saját környezetemben lévő banyát már le is fejeztem. Köszönöm

V-N A etnográfus, mentálhigiénés szakember: A családias, barátságos légkört emelném ki, és az esetbemutatásból a kliens mondatát: “Az erdőben vagyok.”

 • Néprajzosként ismerős volt számomra a motívum, de tetszett, hogy milyen sokrétűen ismerteti a mesei motívumok forrásait, és törekszik a szimbolikus jelentések árnyalt bemutatására.
 • A szakralitás rész fontos elméleti tisztázás volt, ezt jegyzeteltem. Úgy vélem értettem is.
 • Nagyon szép volt, empatikus segítőt láttatott, aki betekintést adott a mesékkel való gyakorlati munkába. Jó volt megtudni, hogy a kliens a mesék szimbolikáját megtanulta használni és valóban önmaga jobb megértéséhez vezette őt a két mese.

TERVEZZÜK A KÖVETKEZŐ PROGRAMJAINKAT – várunk szeretettel az IM csapata