MESEPSZICHOLÓGIA

A népmese reneszánszának lehettünk tanúi a 2000-es évek óta. Egyre több irányzat és módszer alkalmazza a népmesét. Ez a kulturális és módszertani közeg együtt alakítja a jelenben is a népmese tudományát.

Egyik izgalmas és hosszú múltból gyökerező ára a sokrétű mesetudománynak a népmese pszichológiája (közismerten meseterápia).

A mese spontán terápiás hasznával élni kellene a mindennapokban. Tudatos és komplex szakmai alkalmazás formái módszertani képzettséget kívánnak. A szakmai lehetőség gazdag, a pedagógiától a pszichoterápiáig, a kapcsolatépítéstől a tudattalan tartalmak mozgósításáig.

INTERMODÁLIS MESEPSZICHOLÓGIA a népmesék lélekrendező és személyiségfejlesztő hatásait alkalmazza szimbólumterápiás és rendszerszemléleti keretben. Annak a lehetőségét használjuk ebben a módszerben, ami a népmese természetéből ered. A hagyományos népmesék lélektani környezetében meg tud születni egy olyan lélektani klíma, amelyre – ha kell, segítséggel – építhetünk önismereti, korrekciós és fejlesztő munkát. A megközelítésünkben a népmese egy gazdag lehetőség, alap, keret és egyben inspiráció is a lélektani munkára. Az intermodális módszertan  a mese értelmezési síkjait és a lelki munka különböző modalitásait is egy komplex rendszerben kezeli. Szükség is van erre, hogy a gazdag lehetőségben és asszociatív szabadságban, a szimbólumok mélységében ne tévedjünk el.

Az első kutatás ebben a személetben 2004-2005-ben indult. Ezt követően a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSZE), és a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) Népmese Napja konferenciáinak interdiszciplináris közegében folytatódott a módszertan kidolgozása.

Az Intermodális mesepszichológia tanfolyam (IM) a Bevezetés a mesepszichológiába önálló 30 órás akkreditált képzéssel kezdődik, következő szakaszai (30+30+40 óra) a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület belső specializációjaként elérhető.

Képzéseinkről részletesebb információk ITT.

Tudatosan élni a mesével

A lelket építő és erővel feltöltő, gyakorlatba illeszkedő meseélmény mutatja a népmese pszichológiai erejét. A megszerzett tudás, gondolat és tapasztalat ugyanis a mindennapokba illesztve mérettetik meg. Spontán hatások segítése mellett a célzott lélektani munkát szolgálja a mesepszichológia.

Szülőként a reggeli indulás, a hétvégi készülődés közben is felbukkannak a mesék. Ezekben a helyzetekben gyakran érdemes azonnal reagálni, és így naponta alkalmazni a meséket (nép- és irodalmi meséket egyaránt). Az együtt megélt, közös védett térben megtapasztalt meseélmény, a saját  meseértelmezés egy mély érzelmi és szellemi élmény-alap lehet. Ebben az élményben együtt tanul a szülő és a gyerek, és mindez a későbbiekben számtalanszor szolgálhat erőforrásul.

Felnőttként új meseélményhez juthatunk, sokkal komplexebb módon dolgozhatunk a mesékkel. miközben rácsodálkozunk a mesék mély és gazdag lelki szimbolikájára, az erőforrásaikat erőteljesebben, az aktuális élettémáinknak megfelelően használhatjuk általuk.

A varázsmesék narratívái egy pszichológus szemével nézve alapvető lelki területeket írnak le:

  • megszületés, halál, újjászületés, beavatás,
  • jelen-LÉT, éberség, befele figyelés, sokrétű értelmezés
  • elindulás, váltás, vállalás, válságkezelés, kapcsolatok, krízisek,
  • erőforrások, segítők, szövetségesek, képességek
  • élet-fordulók, felnövés, érés, életfeladat, hivatás-hitvallás
  • rálátás, szemlélet, szimbolikus munka lépései,
  • önismereti munka tanulása, élménytől a felismerésig jutás

A mindennapokban kultúránk szerves részeként találkozunk a mesékkel (jó esetben), amelyek csak az írásbeli lejegyzés szakaszában lettek kinevezve nagyrészt gyerekműfajjá. Fennmaradásuk több évszázada (évezrede?) során minden életkornak szóltak, igaz, csak úgy beszélték a nagyok meséit, hogy “gerenda (avatatlan – gyerekfül) ne legyen”. Sok élethelyzetben jelentettek támaszt, szórakozást és erőforrást. A népmese és mesemondás reneszánszát éljük manapság, a szövegfolklór széles körű alkalmazását láthatjuk: mesepedagógia, mese-élmény és meseút, hagyományos mesemondás és storytelling.

A mesével való foglalkozás a lélektani hatás által válik még érdekesebbé.  Fontossá vált napjainkban a mese közösségépítő és kultúraközvetítő hatásán túl lélektani hatékonysága. A mesék személyiségfejlesztő, önismereti hatása hazai és nemzetközi szinten is széles körű, mondhatni színes palettát képeznek ma már a meseterápiák, mesepszichológiai módszerek.

A népmesék és gyermekirodalmi alkotások spontán terápiás és tanító hatásával bárki élhet, aki ösztönösen vagy tudatosan hagyja a mesét élmény-szerűen hatni.

Komplexebb terápiás hatások gondozásához szükséges mélyebben ismerni és vezetni lélektani munkát.

Ezen az aloldalon az Intermodális Meseterápia szemléletében és lelkületében született munkákról, szakmai programokról, a módszertani képzéséről olvashat. Saját publikációk ízelítői és előadások kivonatai a Letölthető írások menüpont alatt találhatóak.

Kérdésével, mesés munkáival keressen bizalommal. Kapcsolat.