IM elmélet és szuperv – KÉPZÉS 3

népmesék pszichológiai szerepe
30+40 órás specializációk (MRSZE) az IM képzés 3. szakasza

A népmesék autogén projekciós felületek, de egyben szupervizoraink, terápiás segítőink is.

Az Intermodális mesepszichológia elmélete és módszertana a teljes mese alkalmazását tekinti át, a mese lehetséges funkcióit a pszichológiai folyamatban, narratív pszichológiai elemek követését és szimbólumterápiás vonatkozások megismerését. A képzés célja ismertetni, hogy hogyan mélyíthető a meseélmény feldolgozása, integrálható az egyéni szimbolizációs munka és kollektív tartalmak, milyen lélektani események történnek a mesemunka során.

Az Intermodális mesepszichológia szupervíziós szakaszában a hallgató gyakorolja mesemunka vezetésében alkalmazandó önreflexív technikákat, és a mese-alkalmazás feltételeinek felismerését, lélektani munka vezetését. Egy vagy több eset révén az elsajátított személet gyakorlati alkalmazásának követése történik. A komplexebb elméleti tematikák és a saját meseelemzés  (előző szakasz záródolgozatának) bemutatása is a módszertani ismeretek alkalmazását szolgálja. A képzést záróvizsgája az esetvezetés bemutatása, amely a pszichológiai folyamatok tudatos követését és ezekre való rátekintést hivatott szolgálni.

Tematikai kulcsfogalmak és a megszerzett kompetenciák, amelyben a résztvevő tájékozottságot / gyakorlatot szerez:

IM ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA:

 • a népmese pszichológiai szerepei, és ennek hatása a meseválasztásra
 • lényeges mesei szerepkörök szimbolikája, és pszicho-morfológiájának követése (elindulás, segítő, változás-átváltozás, megküzdés)
 • meseértelmezés pszichológiája: rendszerszemléletű szimbólumelemzés (jelentésadás és jelentéskeresés több modalitásban és elméleti keretben)
 • a meseértés pszichológiája: a mesemunka cirkulárisan építkező folyamatának követése
 • szimbólumterápiás szemlélet a mesemunkában, és más pszichológiai szemléletek érvényesülése
 • intermodalitás segítése a mesemunkában: technikák és módszerek adaptációja

IM SZUPERVÍZIÓ:

 • interdiszciplináris és pszichológiai szakirodalom alkalmazása
 • lélektani fejlődésmodellek a népmesék narratíváiban
 • az elindulás, megküzdés, átváltozások és átalakulások, valamint az integrálás mesei szimbólumai a mesei tartalomban és a mesemunka folyamatában
 • a segítők kiemelt szerepe, a mesemunka segítésének árnyalatai és mesei szimbólumai
 • rítus, mítosz és szakralitás a mesemunka pszichés vonatkozásaiban
 • az eset narratív és szimbolikus követése a saját kompetencia határokkal

A képzés egyes szakaszai vizsgadolgozattal teljesíthetők, a MRSZE képzési rendje szerint a szakaszok  igazolással zárulnak, külön képzettséget nem adnak, az alapdiploma és módszerspecifikációs képzettségekre épülve alkalmazhatók bármely segítő szakmában.

IDŐPONT:
IM elmélet és módszertan (30 h.): 2023.11.25 – 2023.12.03.
IM szupervízió (40 h.) 2024.02.25 – 05.31. (5 hétvégi nap résztvevőkkel egyeztetve)
BUDAPEST, Szentkirályi utca 10.

REGISZTRÁCIÓ a képzés során érhető el a teljesített előfeltételeket követően.

A képzés a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület specializációja, az Egyesület akkreditációjának részeként a belső képzésnek szakaszáról igazolás kérhető, külön képzettséget a teljesített vizsga után ad, amiről tanúsítványt állítunk ki. A módszer az alapvégzettségeknek megfelelő kompetenciák szerint alkalmazható, más módszertani képzettségekkel összeilleszthető.

A tanfolyam bemeneti feltételei:

A tanfolyam keretei:

Tömbösítve, hétvégi napokon, jellemzően 8.30 – 17.30-ig, ebédszünettel tartjuk a képzést. A tanfolyam aktív részvételt és kitekintő – kutató – elemző munkát kíván, amelyet a jelentkezéssel vállal a résztvevő.

Az IM elmélet és módszertan szakasza vizsgadolgozattal teljesíthető, amely egy választott mese feldolgozását tartalmazza a megadott szempontok szerint. A záróvizsgához esetvezetés és az eset bemutatása szükséges.

Részvételi díj:

87,000 Ft / 30 óra, 3000 Ft / óra
120.000 Ft / 40 óra, 3000 Ft / óra
12.000 Ft vizsgadíj, egyéni szupervízió 12.000 Ft / alkalom
(a képzésben foglalt egy alkalmas lehetőségen túl)

Számlaszám:
Stiblár Erika ESTE 11600006 – 0000 0000 – 01747012

(közleményben hallgató neve és képzési szakasz címe)

A képzés magában foglalja az előadásokhoz, gyakorlatokhoz szükséges anyagot, jegyzetet, az otthoni feladatokhoz szükséges segítséget, és a vizsga biztosítását. A képzést vezető biztosítja a teljes kívánt irodalomhoz való hozzáférést.

A részvételi díj elfogadása a szervező részéről előszerződésnek minősül, a részvétel elmaradása esetén kezelési költség levonásával kerül visszafizetésre. A képzés esetleges módosulása, halasztása esetén (vis major, egészségügyi rendelkezések) az összeg visszakérhető. A tanfolyam sikertelen teljesítése, mulasztás, kimaradás esetén részvételi díj megtérítésre nem kerül, és egy alkalommal egy naptári éven belül van lehetőség a képzés befejezésére, pótlásra (az induló képzéseknek megfelelően).

A képzés szervezésében az egészségügyi rendelkezéseknek megfelelő szükséges változtatások történhetnek, a jelentkezők értesítésével (egyes szakaszok online felületre kerülhetnek, ami az időpontokban is változást indokolhat).