HOGYAN SEGÍTHETEK

A PSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS FORMÁI KÜLÖNBÖZŐEK:

  • életvezetési tanácsadás, gondozás
  • támogató terápia – önismeret
  • fejlesztés, tréning
  • személyégfejlesztés, tematikus önismereti munka
  • krízisintervenció, tematikus tanácsadási munka
  • pár- , családi- , nevelési-, pályaorientációs, iskolaérettségi … tanácsadás
  • szakmai (pedagógusi, vezetői, …) tanácsadás

A pszichológia kapcsolat formája életkoról, problémától és céltól függ, de mindegyikre érvényes a szakmai etika követelményei. A kapcsolat felvétele után a személyes találkozások segítenek meghatározni a segítő kapcsolat javasolt formáját. Az alábbiakban a nálam elérhető ellátásokról írok egy kliensszempontú felosztással élve.

Pszichológiai segítségkérés indokolt, amikor tapasztalja a saját erőforrások csökkenését, problémák torlódását, elhúzódó és csak részben megoldott élethelyzetek terhelését, általános tanácstalanságot, figyelem-felhívó tüneteket. Szintén pszichológushoz forduljon, ha krízist él meg vagy trauma éri, illetve életszakasz váltásakor lelki vonatkozású kérdése, nehézsége, elakadása, fejlődési igénye van.

A pszichológiai (életvezetési) tanácsadás, – gondozás egy adott problémához kapcsolódóan a rálátást segíti a személyes működésre, megoldási lehetőségeket tesz hozzáférhetővé. Ez a munka hatékonyabbá teszi a klienst azáltal, hogy egy életterületen egyszerre ad önismeretet és gazdagítja új eszközökkel. Az új ismeretek hatékony alkalmazásához energiára van szükség. Ezért a pszichológia kapcsolatban arra is figyelni kell, hogy a kliens hozzáférjen új erőforrásokhoz, a régieket mozgósítani tudja. Szüksége lehet rá olyan nehéz helyzetekben, amikor az ismert eszközeivel nem képes megoldani a problémákat, vagy nem látja át eléggé az élethelyzetét, ahhoz, hogy hatékonyan kezelje.

Támogató terápia célja a mélyebb és átfogóbb önismereti munka, az élethelyzet áttekintése. Célja a nehézségek, megoldási elakadások, kapcsolati problémák felismerése. A személyiség működésében törekszünk változást elérni, ami az örömképesség növelésében, hatékonyabb életvezetésben is megnyilvánul. A terápia komplex eszközökkel történik, esetleg szünetekkel, több szakaszban. A szorosabb segítő kapcsolat akkor mindenképpen indokolt, ha a nehézségek több területen jelentősek, és a kliens nem tudja önállóan hatékonyan alkalmazni a pszichológiai javaslatokat. A terápiának több és közvetlenebb segítséget nyújt, mint a tanácsadás.

Pszichológiai tréning lélektani képességek fejlesztését és ismeretek elsajátítását célozza (kommunikáció, stresszkezelés-relaxáció, asszertívitás-önérvényesítés, tanulási képességek, kreativitás). A tréning gyakorlati tapasztalat és sajátélmény által teljes módszereket tanít, a technikákat személyre szabja, Emellett a lelki mozgatórugókat is tekintetbe veszi, azaz az alkalmazást is támogatja, elakadások esetén segíti a klienst a saját nehézségein felül kerekedni. A tréning egy komplex program, kereteit (célja, hossza, gyakorlás módja) a közös szerződésben megfogalmazzuk.

Pszichológiai önismeret olyan tematikus lelki munka, amely a lelki immunitást és életvezetési hatékonyságot erősít. Az önismeret témája a lelki igényekhez és életszakasz feladataihoz kapcsolódik. Az „ön-magára” irányuló személyes aktualitások mellett a munka fókusza kiterjedhet a kliens kapcsolataira, szerepeire, múltjára.
Ebben a munkában támogatjuk az ismeretszerzés mellett az alkalmazhatóságot, az élmények feldolgozását, amelyben a pszichológiai háttér védőhálóként szerepel. Az önismereti szakasz zárásaként szükség esetén kitekintő és egyéni munkára javaslatok fogalmazódnak meg, indokolt esetben utógondozásra van lehetőség.

Krízisintervenció megrázó életesemény kapcsán azonnali beavatkozás, gyors és konkrét segítséget jelent. Az erős szenvedésnyomás csökkenése után hosszabb távú segítségre is szükség lehet.

Pár és családterápiás tanácsadás olyan konzultáció, amelyben azáltal segítünk, hogy a kapcsolatokat és a pár – család együttes viselkedését értjük meg. Az érintetteknek ajánlott jelen lenniük, de ha ez kivitelezhetetlen, akkor is a problémákra való rátekintés a jelenlevő személy által az egész rendszer működésében változást hozhat.

Gyermek és kamasz tanácsadás a gyereknek és szülőnek segít megérteni, megoldani aktuális nehézségeket. A tanácsadás folyamata a szülőkonzultációval kezdődik, majd a gyerekkel – kamasszal folytatódik. A titoktartási kötelezettség és pszichológiai munkára vonatkozó szerződés a klienssel, vagyis a gyerekkel köttetik, a meglátásokat és javaslatokat természetesen a szülőkkel is megbeszéljük.

Iskolaérettség konzultációja, iskolára való előkészítés támogatása 5-7 éves korban keres válaszokat. Az iskolára érettség egy olyan komplex állapot–, képesség– és viselkedés-együttes, ami a sikeres iskolai alkalmazkodáshoz szükséges. A konzultáció az anamnesztikus felmérést, a gyermek megfigyelését és komplex felmérését foglalja magában. A kapott javaslaslat a szülőnek a tájékoztatására és a fejlesztési irányok pontosítására szolgál. Iskolakezdés alóli felmentést a csak állami intézmény adhat (óvoda, Szakszolgálat).

Pedagógus konzultáció, előadás, képzés témáit az előadások aloldalon találhatja meg: szakmai segítségadás, tájékoztatás (előadás, szülők akadémiája), és együtt gondolkodás alkalma lehet a szakmai nap is, vagy nyílt szülőértekezlet, projekt nap.