GYERMEKRELAXÁCIÓ

RELAX 4 évtől – pszichológiai gondozás

Gyermekrelaxáció három korcsoport számára dolgozta ki az MRSZE szakmai munkacsoportja. Európában egyedi módon a 4 – 8 éves korosztálynak is tanítunk AT-t. Mindhárom korosztálynál az alapfogalmak megismerése mellett a relaxációs technikák ismerete, az elérhető irodalomban és módszerekben való tájékozottság a tanulás része.

A gyermekrelax magában foglalja a testtudat fejlesztését, relaxációs módszerek általános ismeretét és az autogén tréning (AT) elsajátítását. A relaxáció elsajátításának folyamata a gyermekeknél kiegészül aktív relaxációs technikákkal. A terápiás igényeknek megfelelően beépíthetőek a játékra, mozgásra épülő módszerek:

  • ritmikus gyakorlatok,
  • imitáló játékok, mozgásmeditációk,
  • progresszív relaxációs technikák.

A szakmai vezetés mellett megtörténik a tanuláshoz fűződő lelki munka elmélyítése, az elakadások kezelése, az AT széleskörű hatékonyságának támogatása (pl.EQ, kapcsolati képesség, egészségtudatosság).

A legfiatalabbaknál a népmesék közvetítésével segítünk a gyermeknek, hogy az ismeretlen fogalmakat és helyzeteket elsajátítsa. A relaxáció alapformuláit a mesék szimbolikájához illesztettük. Ennél a korcsoportnál a szülő (jellemzően anya) otthon a „terapeuta”, így az AT tanulása általában az anya-gyerek kapcsolatra is pozitív hatással van. Az AT alapgyakorlatai a korosztályhoz igazítva jelennek meg, a szervgyakorlatok pedig a befogadó képességtől és a problematikától függően illeszkednek a tanuló-pároshoz. Az élmény-feldolgozási szakaszban művészetterápiás alaptechnikákhoz folyamodunk a relaxációs terápiák szemléletével.

Gyermekrelax szülőkonzultációval kezdődik. Ennek során a gyermek mindennapjaira, problematikájára, környezetére tekintünk rá a szülővel, szülőkkel együtt. A terápiás terv kialakításakor az alkalmak számát meghatározzuk (általában 12-15 alkalom), továbbá a szülő egy sajátélményben részesülhet az AT és más relaxációs technikákból. A későbbiekben heti rendszerességgel szülő-gyerek közös foglalkozások keretében tanulható a gyermekrelax.

Kiskamasz (9 – 12 év) és kamasz – fiatal (13 – 18 év) korosztálynál a relaxációs módszerek elsajátítása önállóan történik. Ebben a korosztályban a tanulás az egyéni kutató munkával bővül. Korcsoportonként az alap- és szervgyakorlatok életkorhoz és az egyéni képességekhez illeszkednek, nagyrészt megegyeznek a felnőtt AT alaphelyzetével. A szülő még részt vesz a relaxációs folyamat elsajátításában, de sajátos, egyéni igényekhez igazított segítő szerepben, a folyamat nagyobb része már a gyermek önállóságára épül. Fokozott figyelmet igényel az analógiákra épülő, szimbolikus gondolkodás kialakítása, támogatása, illetve ennek módszertani elemei.

rendszeres gyakorlás, naplózás, szülővel kapcsolattartás, szükség esetén egyéni konzultációk, egyéni-csoportos forma, létszám-igény szerint indul.