Önéletrajz – publikációk

TAPASZTALATOK, NAGYOBB PROJEKTEK

MESE – RELAXÁCIÓ – SZIMBÓLUMTERÁPIA területén

Népmesepszichológia minikonferenciák – az Intermodális Mesepszichológia Munkacsoport szervezésében 2021-től

Bevezetés a mesepszichológiába – OH akkreditációs képzés – az IM bevezető szakaszaként 2020-tól

Lélekrendező mesemunka és Intermodális mesepszichológia képzés vezetése, 2019-től az MRSZE specifikációjaként

Relaxációs technikák az óvodai gyakorlatban – Diákrelaxáció módszertanának fejlesztése óvodás és kisiskolás korúak számára, 2017-től

Hangpancsi – hangterápia és vezetett relaxáció elemei kicsiknek és nagyobbaknak módszertanának kidolgozása Szedlacsek Katalinnal, 2017-től, képzés vezetése 2018-tól, 2020-tól OH akkreditációval

A női személyiségfejlődés szakaszai, életkori tematikák a képhívásokban. 2004-2018 és folyamatban

Intermodális meseterápia / mesepszichológia módszertanának kidolgozása, egyéni kutatás az MRSZE és ELTE – PPK támogatásával 2015-2017

Lélekrendező Mesemunka, a népmese pszichológiai, terápiás alkalmazhatósága, egyéni kutatási program a MRSZE támogatásával, 2004-2016

Szimbólumkutatás módszertana, a sárkány és a kard szimbolikájának kutatása, egyéni kutatási program MRSZE támogatásával, 2004-2016

Termékeny Életpálya Műhely munkacsoport, képzési program, MRSZE 2010-2013

Diákrelaxáció munkacsoport, képzési program, MRSZE 2011-2014

TEHETSÉGGONDOZÁS

Tehetséggondozás a gyakorlatban – 8 osztályos gimnázium tanulóinak komplex felmérése, longitudinális vizsgálata, egyéni és csoportos támogatása 2018 – folyamatban

Tehetségesek Magyarországa, MATEHETSZ, EFOP 3.2.1 -15, 2017-től

Templeton program, MATEHETSZ, 2016

Tehetséghídak program: személyiségfejlesztés, MATEHETSZ, TÁMOP 3.4.5-12-2012-0001, 2014

Olvasó-társ, iskolai közösségi szolgálatra – képzés, HUNRA – EMI, 2014

A népmese napja – Országos Népmese Konferencia, szervezőbizottsági tag, HUNRA (Eger, Kaposvár, Fülek – Szlovákia-Felvidék, Sepsiszentgyörgy – Románia-Erdély, Budapest), 2010-2014, 2018

Elítéltek visszavezetése a társadalomba – szociális készségfejlesztő tréning, AVP és meseműhely, Kalocsai Fegyház és Börtön, TÁMOP 6.1.A-11/4-2011-0009, 2013

KÉPZETTSÉGEK

2018 – 2019    Segítő Belső Család – szimbólumterápiás módszerspecifikáció, MRSZE

2017     A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig, Vadaskert alapítvány

2016     A gyerekpszichoterápia technikai kérdései az életkori sajátosságok tükrében, JelenLét

2016    Tanácsadó szakpszichológus – pár és családterápiás szakirány, ELTE – PPK (20014-2016)

2015     Pályaorientációs konzulens és NPP segítő

2011     Diák-relax képző, Termékeny Életpálya Műhely, módszerspecifikációk, MRSzE

2010     Szimbólumterápiás módszerspecifikus végzettség, MRSZE (2005-2010)

2009     Gyermekek és várandósok relaxációja, progresszív relaxáció, MRSzE (2008-2009)

2005 – 2010     Altenatívák az Erőszakkal Szemben módszer – tréner, AVP Hungary Egyesület (Debrecen)

2005     Pszichológus – klinikai szakirány és pszichológia tanár, Debreceni Egyetem (2000-2005)

2003     Autogén tréner, relaxációs terapeuta, Magyar Relaxációs Egyesület (MRSZE) (1998-2003)

1995     Pedagógus, Benedek Elek tanítóképző, Székelyudvarhely

MUNKAHELYEK

2010-től             magánrendelés, óvodapszichológia, gimnázium-tehetséggondozás, szakegyesület

2006 – 2017      Pedagógiai Szakszolgálat, Veresegyház

2005-2006        Iskolapszichológus, Őrbottyán

1995-2000        Pedagógusi munkakör

TAGSÁGOK

2005-től     Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSZE), vezetőségi tag

2005-től     Magyar Olvasástársaság / HUNRA tagság, tanácstagság 2008-2014

 

PUBLIKÁCIÓK

SZAKMAI CIKKEK, KÖNYVFEJEZETEK

2023   Mosoly a sárkányhoz – gyermekrelax képei és képtelenségei – módszer- és esetbemutatás, In: Serdülő és gyermek-pszichoterápia folyóirat, XVI/2 szám (2023 ősz)

2022    „Csak úgy repüljünk, hogy sem tebenned sem énbennem kár ne essék” – a bionóm szemléletmód az intermodális mesemunkában, In.: Az autogén – bionóm terápiás szemléletmód jelentősége a krízis, a gyász és a trauma feldolgozásában, szerk. Shmidt I., Németh M., 2022, 31-53 old., MRSZE kiadványa

2017     Mint a mesében – a lélektani mesemunka módszertani lépései, In: Életelvűség és jövőre irányultság a relaxációs és szimbólumterápiákban, szerk. Németh M, Stiblár E., MRSZE tematikus lapja (105-123 old.)

2017     Történetszövésben átalakulni – közös mesealkotás intermodális meseterápiával
Esettanulmány Pszichoterápia folyóirat 26. évf., 3.sz. (2017 aug) 198-208 old

2016     Intermodális meseterápia – Rendszerszemléletű meseterápiás lehetőségek a nevelési tanácsadásban, szakdolgozat, ELTE

2015     Népmeséink lélektani hatásai – meseterápia a lélekrendező mesemunka optikájából, In: Pszichoterápia, 24./ 4. szám.

2015     Kulcsok a meséhez – a szimbólumfejtés lélektani lépései, In: Olvasás? Mese? Terápia!, Fordulópont, 65. szám

2014     A mese megélésének szerepe az olvasóvá nevelésben, (Kovács M, Stiblár E.) In: Kié az olvasás? – tanulmányok az olvasóvá nevelésről, Magyar Olvasástársaság, Budapest

2008     A lélekrendező és egészségmegőrző meseolvasás lélektani vonatkozásai – A teljes körű iskolai egészségfejlesztés program részeként, Budapest

2005     Miért a népmese – egy pszichológus érvei, Könyv és nevelés VIII évf 2 sz. (http://epa.oszk.hu/01200/01245/00030/se_0602.htm)

SZAKMAI ELŐADÁS, KONFERENCIA MEGJELENÉS, MŰHELY, KÉPZÉS:

2023     Gazdag-szegény lányok lélektani vonatkozásainak felismerése: szóból születő tapasztalat hermeneutikai leírása – Lélekben születő mese – III. Intermodális Mesepszichológia minikonferencia, Budapest

2023     A sportolóban rejlő hősök – alkalmazott meseterápia (előadás), II. Magyar Sportpszichológiai konferencia, Pécs, Sport és lélek egyesület

2022     „Csak úgy repüljünk, hogy sem tebenned sem énbennem kár ne essék” – a bionóm szemléletmód az intermodális mesemunkában, MRSZE X. Vándorgyűlése, Győr

2022     Lélektani kulcsok a népmese alkalmazásához – MRSZE ingyenes szakmai napja, webinárium

2021     Népmese szakralitása a pszichológiai munkában,
MRSZE I. Intermodális Mesepszichológia Minikonferencia, Budapest

2019     Lélekrendező mesemunka szövetében a „ki vagyok én” kérdése – önazonosítás folyamata és a szerepváltások az intermodális mesemunkában, MAPE kongresszus

2019    Hangpancsi – hangterápia és vezetett relaxáció elemei kicsiknek és nagyobbaknak (műhely) Duettek – kapcsolódások a zeneterápiában konferencia

2019     Holnap legyen a te vendéged – a mese puffer szerepe (műhely), Pszichoterápia lap 15. konferenciája

2018     Relaxmesék és rokonaik, a képalkotás formái a gyermekek relaxáiójában, MRSZE országjáró konferencia, Pécs

2018     Meséből fakadó lélekforrás – a forrás mese-képe és a lelki munka első lépései, MRSZE éves közgyűlés alkalmából tartott előadás

2017     A sérült bölcsőből fakasztott forrás az intermodális meseterápia eszközeivel,
MCSTE XXXI Vándorgyűlés, Debrecen

2017     Hamuban sült pogácsában rejlő erő – rendszerszemléletű meseterápia, Gödöllő PMPSZ

2016     Gyorsított idő – archetipikus mese-fordulatok katalizáló hatása csoportmunkában, XII. Pszichoterápia konferencia, Budapest

2016     A biztonságos és gyógyító mesetér – szimbolikus válaszok egyéni mesében, MRSzE – Vándorgyűlés, VI. Pápa

2016      „Tehetetlenség tehetség ügyben”  – Avagy szemléletváltás szükségessége a pedagógiában, előadás Brazda Brigitta gyógypedagógussal, PMPSZ szakmai napja

2015      Mint a mesében – a lélektani munka módszertani lépései, előadás, MRSZE 6. Nemzetközi Kongresszusa, Budapest

2015      Relaxáció az óvodától az egyetemig, PMPSZ Gödöllő – szakmai nap

2015     „KEZÜNK-ben tartjuk sorsunkat?”- A kezetlen lány mesetípus szimbólumterápiás mélységei, MRSZE egyesületi előadás

2014      Lélekrendező mesemunka a tanácsadásban – esetismertetés, MIPE XIX. Vándorgyűlése, Budapest

2014       Az „egyszer volt” jelen idejűsége – hitelesség a meseterápiában és a szimbólumterápiás orientáltságú meseterápia bemutatása, X.Pszichoterápia konferencia, Budapest

2013       Lélekrendező mesemunka a Diákrelaxban, oktatási anyag a MRSZE – DIR programban

2013       A lélek útja a mesemunkában – szimbólumterápiás lelki munka a népmesékkel, módszerspecifikus képzés, APRS, Kolozsvár

2012       Hitelesség mesei képei – önismereti munka mese-szimbólumterápiával (előadás és műhely), APRS nemzetközi konferenciája, Kolozsvár

2012       Relaxáció az iskolában – előadás, MRSzE országjáró konferencia, Debrecen

2012       „Hogyha széttépsz, nem leszek!” – jelenlétünk arcai a mesében és mesemunkában, műhely, MRSzE országjáró konferencia, Debrecen

2011       A mese mentálhigiénés és terápiás hatásai, nevelési tanácsadó szakmai nap, Székesfehérvár

2011       A lélekvezető mese, a népmesék szimbólumterápiás használhatósága,
APRS (romániai relaxációs és szimbólumterápiás egyesület) egyesületi előadás, Kolozsvár

2011       Teremtett otthonunk, otthonteremtés a termékeny életpálya szolgálatában,
MRSzE módszertani belső képzés: Termékeny Életpálya Műhely – program, Budapest

2011         Lélekrendező mese – népmesék pedagógiai alkalmazhatósága,
MRSzE módszertani belső képzés: Diákrelaxáció program, Budapest, Debrecen

2011       Tündér-keresztanya a terápiában – lehetőségek a szimbólumterápiás eszközök metaelemzésében, MRSZE országjáró konferencia, Pécs

2010       A Sárkány színeváltozása, imaginációs képek archetipikus mélységei,
MRSZE  V. Nemzetközi Konferencia, Budapest 2005             MRSZE IV. nemzetközi konferencia

2009       Küzdelem a Tudás Kapujának Sárkányával – a szimbólumkutatás módszertana,
előadók: Stiblár E., Szőnyi M., Maksai A., MRSzE egyesületi előadás, Budapest

2008       Mesés világ – az egyéni mesefeldolgozás vizsgálata – kutatási adatok ismertetése,
MRSzE egyesületi előadás, Budapest

2005       Lélekrendező mesemunka – műhely, MRSzE V. nemzetközi kongresszus.

 

MESEKULTÚRA ÉS LÉLEK KAPCSOLATA

– ismertető előadások, műhelyek a mese szerepéről (kultúraközvetítés és pedagógia):

2022-től Mesepszichológia-meseterápia – az élőszavas mesemondás tükrében, Hagyományos Mesemondás képzés, Hagyományok Háza

2020   Intermodális mesepszichológia az óvodákban: ALMA egyesület interjúja, Dunakeszi, Koneli magánóvoda és alapítvány

2017    Mese-kép(b)en – a mesélő lélek a képekben, HUNRA szakmai nap, Budapest

2014     A népmese pszichológiai vonatkozásai, X. Népmese Napja Konferencia, Sepsiszentgyörgy (Tolnai Máriával), Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely

2014     Mesés tájak belső berkekben – szimbólumterápiás és drámapedagógiai szakmai műhely: Stiblár Erika, Tolnai Mária, IX. Népmese Napja Konferencia, HUNRA, Fülek

2013     „…És boldogan éltek míg…” – a népmesék szerepe az EQ fejlesztésében, körzeti pedagógiai szakmai nap, Kaposvár

2013     A népmese alkalmazhatósága a nevelési tanácsadás keretein belül, VKÖTT, Veresegyház

2013     Az olvasás, mint lelki munka, Olvass. el!, Kaposvári Egyetem szakmai programja, Kaposvár

2012     A népmese szerepe a tanulásban – alternatív szakmai nap,
Bábes Bolyai Egyetem – Pedagógiai Kar, Vásárhely

2011     Sóhajból születő mese-gyermek – a meseszó ereje, az olvasóvá nevelés magvai, VII Országos Népmese Konferencia, HUNA, Eger

2010     A táltos útja – ha a mesehős legyőzi a robotot, pedagógus szakmai nap, Pécel

2010     „Egyszer Volt” Bennünk Van, a népmese pszichológiája, közösségi előadások az olvasásnépszerűsítés érdekében, Balatonboglár, Fonyód, ….

2010     Kulcs a meséhez, könyvtáros szakmai nap, Százhalombatta

2009     Küzdelem a Sárkányokkal a mesékben és a lelkünkben,
V Országos Népmese Konf., HUNRA, Budapest

2009     Hatások és ellen-hat-ás-ok az irodalmi művekben, könyvtáros regionális szakmai nap, Miskolc

2008     Élni a mesével – a mese határtalan világa, Bábes Bolyai Egyetem Szociológiai kar, Kolozsvár

2008     Meztelen a király – a népmesék és az irodalmi pedofília,
 IV Országos Népmese Konf., HUNA, Tokaj

2005    Miért a népmese – avagy a pszichológus érvei,
 I. Országos Magyar Népmese Konferencia, HUNRA, Budapest (Könyv és nevelés)

2005     A csonkakezű lány meséje kapcsán meseműhely – kerekasztal beszélgetés, Hagyományok Háza, Budapest