AT háttere

A relaxációs szemlélet és technika módszeres kidolgozása és terápiás munkába illesztése J.H. Shultz, majd Luthe nevéhez fűződik. Európában az Autogén Tréninget relaxációs módszerként (1920-as évektől) alkalmazzák. Magyarországon leginkább a Schultz féle AT-ról beszélünk, de egy olyan módszert dolgozott ki a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, amely több módszer adaptációját foglalja magában.

TÖRTÉNETI HÁTTÉR

Az AT elmélete és gyakorlata 1920-as évektől eredeztethető, terápiás módszerként a jóga, az önszuggesztió, továbbá Vogt önhipnózis kutatásaira támaszkodik. Schultz adaptációjában az európai ember életvitelébe illesztve egy szisztematikusan egymásra épülő gyakorlatsort állított össze. A gyakorlatsor rendszeres gyakorlásával elvárható (és nem véletlenszerű) relatív testi és lelki ellazulás érhető el. Mindez lehetővé teszi a szabad döntést és biztosítja a testi-lelki működés irányítását, viselkedés hatékonyabb uralását. A szintén Shultz által kidolgozott, életelvűségnek nevezett potenciálunk szolgálatában a fejlődést és önkiteljesedést segíti ez az erőforrása mobilizálódás és belső rendeződés. Ez a szemlélet a pozitív pszichológia, ez a technika pedig a napjainkban egyik legdivatosabb régi-új irányzat, a mind-fullness egyik elődje is egyben.

AT FELÉPÍTÉSE

Az AT gyakorlatai két szintre bonthatók, az alap- és felső fokra. A standard gyakorlatok egymásra épülése és az önmagunkra irányuló befele forduló figyelem révén egy sajátos testi-lelki (pszichés) ellazultságot érünk el, ami egy módosult tudatállapotnak is tekinthető, az alvás és ébrenlét határán. A végtagok, majd egész test és a belső szerveink ellazítása a figyelem irányításával történik. Az ellazulás izomzat, érrendszer, szívműködés, légzésritmus, belső szervek, és fej szintjén tapasztalt változásokat foglalja magába. A nehezedés érzés az izmok nehézségének kifejezése (vázizmok), a melegedés a perifériás érrendszeri kitágulás és a simaizmok ellazítása. Ugyanakkor a teljes folyamat a szervezet autogén állapotához igazodik, vagyis az ellazulás és rendeződés az aktuális állapothoz képest történik meg. A felső fok imaginatív-meditatív munkát feltételez.

A fizikai test ellazítása a nyugalmi állapottal együtt hozzájárul szervezetünk saját magából eredő önvezérlési képességeinek kibontakoztatásához. Az AT célja az előre meghatározott, ésszerű formulákkal előidézni a szervezet autogén átkapcsolását. A szóbeli formulák ugyanakkor segítik a tanulást, terelik a testi működésekre való figyelést, amely által tudatosul a testi működés. A későbbi szakaszban az egyéni igényeinkhez illeszkedő célformulákkal aktívan hat az egyes életterületekre.

Az AT megnevezésében szereplő tréning a gyakorlatszerű elsajátításra vonatkozik, amely szerint a hatás a cselekvéssel alakul, bontakozik ki és generalizálódik. Luthe szerint az emberek 80-90% alkalmas az autogén tréning megtanulására.

ANATÓMIAI HÁTTÉR

Az autogén, vagyis önmagából kiinduló folyamat szervezetünknek arra a veleszületett képességére támaszkodik, amely a belső egyensúlyunk (homeosztázis) helyreállításáért felel, szabályozva a túlzott vegetatív működést létrehozva a paraszimpatikus, nyugalmi tónust.

Pszichofiziológiai működésének alapja az izmok tónusának szabályozási mechanizmusa, a proprioceptív reflexív, ami összeköttetést biztosít az izmok és a központi idegrendszer között. Az izmok feszültségi szintjét a formatio reticularison (FR) keresztül szabályozza a központi idegrendszer. A FR egy központi átkapcsoló állomás, amely felelős:

  1. a tudat éberségi szintjéért, aktiválásáért,
  2. az érzelmi és hangulati változásokért a limbikus rendszerrel való kapcsolata révén,
  3. vegetatív és hormonális szabályozásért a hypohtalamikus rendszeren keresztül.

Az FR működése sokrétű, ezért az izomműködés és tónusszabályozással hatással vagyunk az összes működési szintre, egy visszakapcsolási (feed back) folyamattal hatnak egymásra. Ezért a lelki feszültség az izomtónusunk feszülésén és a vegetatív változásokon át hat a testi állapotra, ami visszahat a lelki folyamatokra. Ezt az ön-erősítő kört kell megszakítani, változtatni és irányítani a lazítás érdekében.

AT mély ellazulás, célirányos lazítás, gondolat erejével: befolyásolni a testi és lelki állapotot (ingapróba – a gondolat befolyásolja az izom mikromozgását, esési próba – ösztönös védekezés és ellenállás). Folyamatosan új adatokat szolgál több szakmaterület arra vonatkozóan, hogy a relaxált állapot hosszú távon jótékony hatással van a testi-fizikai és lelki életminőségre.