Képzés - mesepszicho

Bevezető a mesepszichológiába képzés 2022 ŐSZ

A mese lelki rokonunk, bölcs és tapasztalt öregapánk és öreganyánk, aki a kellő időben tanáccsal és segítséggel látja el a tisztelettel és nyitott szívvel feléje forduló hallgatót. Szakmai munkában is megteszi ugyanezt.

Népmeséink lélekrendező és személyiségfejlesztő hatásait alkalmazzuk szimbólumterápiás és rendszerszemléleti keretben. Ha a mese-élményeinkkel lélektani eszközök segítségével is tudunk dolgozni, akkor a mesemunka személyiség-fejlesztést, lelki gyógyulást és erősödést segítő közeg, évekig tartó erőforrás, arany dió a zsebünkben.

Bevezetés a mesepszichológiába

akkreditált képzés pedagógusok, pszichológusok és segítő szakmákban dolgozók számára a népmese alkalmazásának pszichológiai, folklorisztikai és filológiai alapjait tartalmazza. A sajátélményű meseműhelyben személyesen megtapasztalható a módszer komplex hatása. Az elméleti és módszertani ismeretek azokat az alapfogalmakat foglalják magukba, amelyek a népmese jelenlegi interdiszciplináris kultúrájának alapjait képezik, és ismeretük szükséges ahhoz, hogy pedagógiai keretek között és a segítő szakmában a mesék lélektani hatásához hozzáférhessünk. A Oktatási Hivatal által akkreditált képzés (288/10/2020) módszertani alapvetéseket mutat meg a mese spontán hatásának érvényesítéséhez, és bevezetést képez a komplexebb alkalmazás elsajátításához. A képzés tanúsítvánnyal zárul, az alapvégzettségnek megfelelő kompetenciák szerinti alkalmazásra jogosít fel. 

IDŐPONT, HELYSZÍN:

2022.09.03-04, 09.10-11. (8.30-tól 17-ig) BUDAPEST

Regisztráció a jelentkezési lap kitöltésével ITT.

A regisztráció megerősítését követően a csoportban való részvétel a befizetések sorrendjében történik. Kérem, figyelje a határidőket.

Részvételi díj: 67.500 Ft (részletfizetés kérhető 25.000 Ft előleg befizetésével) – 08.28.-ig

A részvételi díj tartalmazza a képzés során biztosított jegyzetet, szakmai anyagokat, felhasznált művészeti eszközöket, valamint a vizsga díját.